Giao Thua Khai But_tho Giang Xua_HTTL

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Trình bày PPS : HOÀNG THỊ TỐ LANG

Slide3:

Giao thừa khai bút viết gì đây Con chữ yêu thương mộng ướp đầy

Slide5:

Gửi đến chốn xa ngàn nỗi nhớ Trao về nơi ấy vạn niềm tây

Slide7:

Thuyền kia tách bến đừng rời bến Sóng nọ lìa bờ chớ đổi thay

Slide9:

Xuân mới tình ta nồng thắm mãi Một trời phơi phới ngất ngây say GIÁNG XƯA

Slide11:

Giao thừa khai bút viết gì đây Con chữ yêu thương mộng ướp đầy Gửi đến chốn xa ngàn nỗi nhớ Trao về nơi ấy vạn niềm tây Thuyền kia tách bến đừng rời bến Sóng nọ lìa bờ chớ đổi thay Xuân mới tình ta nồng thắm mãi Một trời phơi phới ngất ngây say

Slide12:

Trình bày PPS : HOÀNG THỊ TỐ LANG

authorStream Live Help