Dau Nam Khai But_tho Vien Xu_HTTL

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Trình bày PPS : HOÀNG THỊ TỐ LANG

Slide3:

Đầu năm khai bút thả vần thơ Con chữ lung linh ý họa chờ

Slide5:

Mây nước sáng soi trời bãng lãng Bóng Hằng tỏ rạng cõi hoang sơ

Slide7:

Xác xao bến vắng vầng trăng rụng Hiu hắt bờ xa suối nguyệt mờ

Slide9:

Xúc cảnh sinh tình lời diễm tuyệt Đầu năm khai bút thả vần thơ VIỄN XỨ

Slide11:

Đầu năm khai bút thả vần thơ Con chữ lung linh ý họa chờ Mây nước sáng soi trời bãng lãng Bóng Hằng tỏ rạng cõi hoang sơ Xác xao bến vắng vầng trăng rụng Hiu hắt bờ xa suối nguyệt mờ Xúc cảnh sinh tình lời diễm tuyệt Đầu năm khai bút thả vần thơ

Slide12:

Trình bày PPS : HOÀNG THỊ TỐ LANG

authorStream Live Help