Nhung hinh ba xao va nhung hinh vui co that (v 1.1) (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Và Những Hình Thật Thưa quí bạn ngày nay có những người edit ảnh cho nó trở thành huyền bí , rồi lợi dụng chúng vào mục đich không ngay thẳng tạo lòng tin ở kẻ khác… Trong slide show nầy tôi trình bày cùng các bạn một số hình ảnh ba xạo cùng với những hình ảnh thật, vui vui. Huỳnh Chiếu Đẳng 2-Sep-2008 Những Hình Ba Xạo V: 1.1

Slide2:

Cởi ngựa 

Slide4:

Thang cây 

Slide5:

Tia sét phát ra từ hai con mắt trong hình gương mặt một người lờ mờ trong mây.  

Slide6:

Đầu con cá 

Slide7:

Đầu con sói 

Slide8:


Slide9:

Đầu con sư tử 

Slide10:

Đầu con … 

Slide11:


Slide15:

Đầu con rắn 

Slide19:

Đầu con … 

Slide23:

 Đầu con gì

Slide24:

Đầu con thỏ 

Slide25:

Con gì 

Slide26:


Slide27:

 

Slide28:

 Ngủ mọi nơi mọi cách 

Slide30:

Đầu con cáo 

Slide31:

   

Slide32:


Slide33:

… 

Slide34:

Cái bẩy  

Slide36:

 

Slide38:

 Đầu ông thống đốc CA

authorStream Live Help