йо, или ьо

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

з ъ н п ш а и д н е м а д а а йо или к ьо

Slide 2:

26.02.2011 2 Да си припомним: ЙО или ь О ? след гласен звук в началото на думата ЙО ь О след съгласен звук

Slide 3:

Кое име към коя детелинка е? йо ьо Светл Пе Сто Пет Вел Ба

Slide 4:

26.02.2011 4 ьо йо лел ьо фриз ьо р ма йо неза йо д ма йо р ко йо т Да помогнем на пчеличките да стигнат до цветенцата. ………..д ма………..р фриз………..р лел……….. ма……….неза ко………….т

Slide 5:

26.02.2011 5 Да помогнем на таралежа да си вземе ябълките , защото се колебае. Тарл ьо Петл ьо За йо Пе йо За….. Петл….. Пе….. Тарл….. ьо йо

Slide 6:

26.02.2011 6 Загради картините, чиито имена съдържат ьо Какъв е правописът на думите от незаградените картини? пощальон магьосник боксьори асансьор йога стадион

Slide 7:

Запомни правописа на думите! шамп ио н павил ио н кам ио н стад ио н ламп ио н карф ио л

Slide 8:

В коя от подчертаните думи в изречението е допусната правописна грешка? Панайот е спринтйор и тренира 1 2 на стадиона . 3

Slide 9:

Коя дума е написана правилно? Вальо Колйо раьон Колйо

Slide 10:

В кой ред всички думи са написани правилно? маьонеза, Панайот, Ваньо синьо, майор, Пеньо актьор, Йонка, контролйор

Slide 11:

В кой ред има допусната правописна грешка? йоника, фотьойл, триколйор миньор, сервитьор, йод Стойо, фризьор, контрольор

Slide 12:

12 Открий грешките в изреченията. Петйо и Слафчо са братйа. Петьо е боксйор. Брад му е кънкйор. Свържи по смисъл изреченията, за да образуваш текст. Номерирай поредността на изреченията в текста. И двамата спуртуват. 2. 3. 1. 4. в о я ь Мумчетата тренират упорито. Затова често пубеждават. 5. 6. ь т ь о о

Slide 13:

13 Петьо и Славчо са братя. И двамата спортуват. Петьо е боксьор. Брат му е кънкьор. Момчетата тренират упорито. Затова често побеждават. Кое от предложените заглавия е най-подходящо за текста? а ) Спортисти б ) Тренировки в ) Роднини Спортисти

Slide 14:

14 Какъв спорт според текста тренира Петьо? а ) бокс б ) кънки в ) футбол Припомни си съдържанието на текста и отбележи верния отговор. Защо според текста момчетата често побеждават? а ) защото противниците им не са подготвени б ) защото имат късмет в ) защото тренират упорито

Slide 15:

И вие, деца, се трудите упорито. Изработи: Румяна Тунева 105 СОУ “Атанас Далчев” - София Браво! В презентацията са използвани снимки от Интернет

authorStream Live Help