Гатанките на Торбаланчо Данчо

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Гатанките на Торбаланчо Данчо

Slide 2: 

Гатанки ще ти задам. Ти ще ги отгатнеш сам! Че си умен – то се знай, не бави се, а играй!

Slide 3: 

От залез слънце до зори сред житото искра блести. Взех я в шепа – не гори, пусна ли я – тя лети. Що е то, разбра ли ти? а/ светулка б/ гъдулка в/ булка

Slide 4: 

Мислех, че е пъстро цвете и протегнах си ръцете, то зашава, затрептя и нагоре отлетя! Ха познай коя е тя! а/ пеперуда б/ простуда в/ почуда

Slide 5: 

Тънконога, остророга, белолица и с брадица. Мляко дава, не е крава. Какво е тогава? а/ лоза б/ коза в/ роза

Slide 6: 

Дългоушко с яка шия аз прочут съм инатчия, ала ставам кротък, мил, има ли пред мен бодил. Леле, как ми се реве, че нали съм аз . . . a/ прасе-е-е! б/ козле-е-е! в/ магаре-е-е!

Slide 7: 

Виждам грозно и красиво, виждам тъжно и щастливо, виждам черно, виждам бяло... и се казвам... а/ помагало б/ огледало в/ сметало

Slide 8: 

Къщичка от вълна, зиме все е пълна. Братя са петима, всеки стая има. Какво е това, дечица? а/ главица б/ кошница в/ ръкавица

Slide 9: 

Разведри ли се небето и в гората кос запее, малка свещ насред полето, жълто пламъче люлее. Кой е тоя мил другар? а/ минзухар б/ хамбар в/ дървар

Slide 10: 

На слънцето прилича и много го обича. Затуй към него гледа. Това е . . . а/ мотопеда б/ сладоледа в/ слънчогледа

Slide 11: 

По треви и по пътечка все в краката ми се пречка. Щом земята мрак покрива, тя за миг от мен се скрива. а/ сянка б/ дрянка в/ мрянка

Slide 12: 

Шарен е като пижама, шията му е голяма, сякаш стълб на телеграф! Кой позна, че е . . . а/ граф б/ жираф в/ Джаф

Slide 13: 

Моят лъскав параход, има преден-заден ход! Хич не плува из морето, а на мама по прането. Що е? Сещате се вие, че това е . . . а/ серия б/ фуния в/ ютия

Slide 14: 

Той ненужен е, догдето грее слънце на небето. Става важен изведнъж, падне ли внезапно дъжд. Кой е тоя приятел добър? а/ бобър б/ чадър в/ кадър

Slide 15: 

Браво! Позна!

Slide 16: 

Опитай пак!

Slide 17: 

Браво! Позна!

Slide 18: 

Опитай пак!

Slide 19: 

Браво! Позна!

Slide 20: 

Опитай пак!

Slide 21: 

Браво! Позна!

Slide 22: 

Опитай пак!

Slide 23: 

Браво! Позна!

Slide 24: 

Опитай пак!

Slide 25: 

Браво! Позна!

Slide 26: 

Опитай пак!

Slide 27: 

Браво! Позна!

Slide 28: 

Опитай пак!

Slide 29: 

Браво! Позна!

Slide 30: 

Опитай пак!

Slide 31: 

Браво! Позна!

Slide 32: 

Опитай пак!

Slide 33: 

Браво! Позна!

Slide 34: 

Опитай пак!

Slide 35: 

Браво! Позна!

Slide 36: 

Опитай пак!

Slide 37: 

Браво! Позна!

Slide 38: 

Опитай пак!

Slide 39: 

Гатанките написа: Васил Гьошев

Slide 40: 

Слайдовете подредиха: Боби Ники

Slide 41: 

Анимацията сътвориха: Боби Криси

Slide 42: 

Хипервръзките навързаха: Хриси Аксела Ивето

Slide 43: 

Торбаланчо Данчо нарисува: Криси

Slide 44: 

Добре ли се забавлява, приятелче? Скоро ще се срещнем пак!

authorStream Live Help