Котка със звънец

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

КОТКА СЪС ЗВЪНЕЦ Ценко Цветанов

Slide 2: 

Дотегнало на мишките да се крият от котката. Не ги оставя на мира ни денем, ни нощем. Не могат спокойно да си хапнат разхвърляни трохички, да си гризнат сиренце, да пооближат неумитите паници.

Slide 3: 

По цели дни и нощи дебне котката лукава и пипне ли мишле, не му прощава – като сладка закуска тя го хруска.

Slide 4: 

Събрали се мишките да обмислят как да се избавят от котката. Дълго мислили и кроили, но нищо не могли да измислят. Най-после едно малко мишле рекло:

Slide 5: 

- Да вържем на котката звънец, та като приближава, да се чува отдалеч. Та всички мишки по стаи и мазета ще бягат навреме от котката проклета.

Slide 6: 

- Прекрасно! - Браво! - Чудесно! Развикали се мишките радостни и доволни. - Най-после от нея ще се отървем, свободно ще живеем и ядем.

Slide 7: 

Всички приели предложението с радост и поздравили умното мишле. Дори една мишка довлякла от някъде звънче с панделка. Заиграли се мишките около звънчето. Но една от тях изведнъж попитала:

Slide 8: 

- А кой ще окачи на котката звънеца? - Кой? - Кой? - Кой? Но не се намерил между тях такъв герой.

Slide 9: 

- Много лесно ум се дава, но се трудно изпълнява. Тогава една стара мишка казала:

Slide 10: 

Така котката и до днес си ходи без звънец.

Slide 11: 

Подредете илюстрациите 1 2 3

Slide 12: 

прочетете: - Какво дотегнало на мишките. - Откъде разбираме, че са умирали от глад. - Каква опасност ги грозяла. - Предложението на малкото мишле. Как възприели предложението. Прочетете изразително.

Slide 13: 

прочетете: - Как се променило настроението на мишките след взетото решение. - Какво се сетили изведнъж. - Какво им казала старата мишка. Прочетете приказката по роли.

Slide 14: 

Тази приказка е: а) за хора Б) за животни В) вълшебна приказка

Slide 15: 

Тази приказка е: а) за хора Б) за животни В) вълшебна приказка героите в нея са животни.

Slide 16: 

Тази приказка е за животни, Защото героите в нея са животни, но имат човешки качества и говорят като хора.

Slide 17: 

Каква народна мъдрост Извлича старата мишка? - Много лесно ум се дава, но се трудно изпълнява. Как разбирате тази мисъл? Случвало ли ви се е да попаднете в подобна ситуация??

Slide 18: 

Не ги ....... на мира ни денем, ни нощем. О с т а в я Да попълним кръстословицата. Помогнете си с текста.

Slide 19: 

О с т а в я Не ................ спокойно да си хапнат разхвърляни трохички, да си гризнат сиренце, да пооближат неумитите паници. М о г а т

Slide 20: 

О с т а в я Най - .............. едно малко мишле рекло: М о г а т П о с л е

Slide 21: 

О с т а в я Та всички мишки по стаи и мазета ще бягат навреме от котката ................. М о г а т П о с л е П р о к л е т а

Slide 22: 

О с т а в я Развикали се мишките ................ и доволни. М о г а т П о с л е П р о к л е т а Р а д о с т н и

Slide 23: 

О с т а в я една ..............мишка казала: М о г а т П о с л е П р о к л е т а Р а д о с т н и с т а р а а

Slide 24: 

О с т а в я Така ................. и до днес си ходи без звънец. М о г а т П о с л е П р о к л е т а Р а д о с т н и с т а р а а К о т к а Какво им липсва на мишките?

Slide 25: 

О с т а в я М о г а т П о с л е П р о к л е т а Р а д о с т н и с т а р а а К о т к а Какво им липсва на мишките?

Slide 26: 

Браво за чудесната работа! Силвия русева 32 соу “св. Климент ” Гр. София

authorStream Live Help