Що е прилагателно име

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

КАКВО Е ТОВА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ?

Знаеш ли защо прилагателните имена се наричат така? : 

Знаеш ли защо прилагателните имена се наричат така? Сравни твоето мнение с казаното от калинката

Прочети стиховете.С тях по-лесно ще можеш да откриваш прилагателните имена : 

Прочети стиховете.С тях по-лесно ще можеш да откриваш прилагателните имена въпроси кратки и добри.Помагат ми навреме и завчасприлагателните да откривам азЕ. Манева Какъв? Каква? Какво? Какви?

Открийте петте разлики.Запишете ги с прилагателни имена в тетрадките : 

Открийте петте разлики.Запишете ги с прилагателни имена в тетрадките

Каква е разликата? : 

Каква е разликата? Открий прилагателните имена. Как поясняват съществителните?

Допиши изреченията. Използвай предложените думи : 

Допиши изреченията. Използвай предложените думи хитра глупаво лукава наивно Косето Босето е …....................................... Кума Лиса е …....................................... Какви са думите, които използва? Какъв признак поясняват?

Slide 7: 

зъл мила кръвожаден грижовна Вълкът е …....................................... Кума Лиса е …....................................... Какви са думите, които използва? Какъв признак поясняват?

Изкажете с прилагателни имена изразите. Напишете ги. : 

Изкажете с прилагателни имена изразите. Напишете ги. пуловер от вълна вълнен пуловер стъклена ваза ваза от стъкло

Изкажете с прилагателни имена изразите. Напишете ги. : 

Изкажете с прилагателни имена изразите. Напишете ги. рисунка от дете детска рисунка кайсиев сок сок от кайсия

Slide 10: 

небе със звезди звездно небе палто от кожа кожено палто Какви качества на предметите поясняват тези прилагателни имена?

Прилагателните имена ни помагат да откриваме лесно отговора но гатанките. Какъв е техният брой? : 

Прилагателните имена ни помагат да откриваме лесно отговора но гатанките. Какъв е техният брой? Работливка черноглава Откъм нива се задава и под жарко слънце носи златно зрънце, та през снежна, люта зима сладко ядене да има. Що е то ? Кликни върху въпросителната!

В кай ред има само прилагателни имена? : 

В кай ред има само прилагателни имена? А ) добър, стъкло, червен Б ) риза, копринена, пее В ) голям, хитър, кожен

Запомнихте ли? : 

Запомнихте ли? Прилагателните имена се откриват с въпросите….. Те се прилагат към………..имена Поясняват ги по признак за……..

authorStream Live Help