Звуковете в нашия език

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ЗВУКОВЕТЕ В НАШИЯ ЕЗИК Гласни и съгласни

Звуковете в българския език : 

Звуковете в българския език Гласни Съгласни: Звучни – б, в, г, д, ж, з + л, м, н, р, й Беззвучни – п, ф, к, т, ш, с + ц, ч, х Меки – съгласни в позиция пред ю, я, ь + Й Твърди Широки А, О, Е Тесни Ъ, У, И

Да приложим знанията си! : 

Да приложим знанията си! Открий излишната дума! Щракни на нея! поляна ютия ключ боксьор пясък Премини към следващата задача Задача 1

Да приложим знанията си! : 

Да приложим знанията си! В коя дума няма меки съгласни? Щракни на нея! майка кюфте актьор змия вървя Провери тук! Задача 2 А сега запиши звуковете в тези думи!

Slide 5: 

Грешка! Помисли отново! Назад към зад. 1 Назад към зад. 2

Slide 6: 

Браво! Справи се чудесно! Назад към зад. 1 Назад към зад. 2

Slide 7: 

майка [ майка ] - 5 б., 5 зв. кюфте [ к’уфте ] - 5б., 5 зв. вървя [ върв’а ] - 5б., 5 зв. змия [ змийа ] - 4 б., 5 зв. aктьор [ акт’ор ] - 6 б., 5 зв. Премини към следващата задача

Задача 3. Провери диктовката на Сюзън. Тя много иска да се научи да пише на български език, но все още допуска грешки при правописа на меките и твърди съгласни. : 

Задача 3. Провери диктовката на Сюзън. Тя много иска да се научи да пише на български език, но все още допуска грешки при правописа на меките и твърди съгласни. Вана пълни ваня с вода. Не е грах да се яде грях. Пета се класира петя на състезанието. Ани бе с бал костюм на пролетния бял. Провери тук!

Така ли записа? : 

Така ли записа? Ваня пълни вана с вода. Не е грях да се яде грах. Петя се класира пета на състезанието. Ани бе с бял костюм на пролетния бал. Отлично! Премини към следващата задача Ако си записал така, щракни последователно три пъти на празно поле!

Как проверяваме правописа на гласните звукове? : 

Как проверяваме правописа на гласните звукове? 1. Търсим сродна дума, в която съмнителният гласен звук е под ударение 2. При съмнителен гласен в крайна неударена сричка: -Ако в думата за проверка гласната изпада, пишем Ъ - Ако гласната не изпада, пишем А 3. Правим справка в правописния речник А сега се върни със стрелката назад!

Задача 4. А или Ъ? Помогнете на Емо и Иво да разрешат правилно спора! : 

Задача 4. А или Ъ? Помогнете на Емо и Иво да разрешат правилно спора! А – 5 думи Ъ – 3 думи А – 4 думи Ъ – 4 думи Емо Иво 2. ДОШ _ Л 7. ПОНЕС _ Л 4. ПРИПН _ Л 3. РЕК _Л 8. ВЪРЗ _ Л 6. СВЕТН _ Л 1. ИЗВИК _ Л 5. КАЗ _ Л Провери тук!

Прав е Емо! : 

Прав е Емо! А – 5 думи Ъ – 3 думи А – 4 думи Ъ – 4 думи Емо Иво 2. ДОШЪЛ 7. ПОНЕСЪЛ 4. ПРИПНАЛ 3. РЕКЪЛ 8. ВЪРЗАЛ 6. СВЕТНАЛ 1. ИЗВИКАЛ 5. КАЗАЛ Ако и вие сте работили като него, щракнете тук!

Slide 13: 

Отлично!

authorStream Live Help