MUA_THU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Cach song & mua thu

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHẠC : KHONG L ỜI TH Ự C HI Ệ N : HM

PowerPoint Presentation:

S Ố NG KH Ô NG GI Ậ N KH Ô NG H Ờ N KH Ô NG O Á N TR Á CH S Ố NG M Ĩ M C ƯỜI VỚI THỬ THÁCH CHÔNG GAI SỐNG VƯƠN LÊN THEO KỊP ÁNH BAN MAI SỐNG CHAN HÒA VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG SỐNG . THIỀN SƯ NHẤT HẠNH

PowerPoint Presentation:

S Ố NG L À ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG SỐNG LÀ THƯƠNG NHƯNG LÒNG CHẴNG VẤN VƯƠNG SỐNG YÊN VUI DANH LỢI MÃI COI THƯỜNG TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN . THIỀN SƯ NHẤT HẠNH

PowerPoint Presentation:

SỐNG LÀ CHO CHỨ ĐÂU CHỈ ĐỂ NHẬN MÀ CHO ĐI LÀ ĐÃ NHẬN RẤT NHIỀU . . . .. . . . . .

PowerPoint Presentation:

NIỀM VUI CHIA SẺ CÙNG NGƯỜI NIỀM VUI CÓ ĐƯỢC NỤ CƯỜI NHÂN ĐÔI . . . . . .

PowerPoint Presentation:

NHỌC CÔNG TÌM KHẮP ĐÔNG TÂY AI HAY HẠNH PHÚC Ở NGAY LÒNG MÌNH . . . . . . . . . . . . . .

PowerPoint Presentation:

HƠN THUA SO VỚI CHÍNH MÌNH HÔM NAY MÌNH PHẢI HƠN MÌNH HÔM QUA ĐĂNG HỌC

PowerPoint Presentation:

ĐỪNG MƠ ƯỚC NHỮNG GÌ NGOÀI TẦM VỚI MÂY CỦA TRỜI HÃY ĐỂ GIÓ MANG ĐI . . . . . .. .. .

PowerPoint Presentation:

H Ọ C KH Ô NG H À NH H IỂU BIẾT SAO THÔNG HÀNH KHÔNG HỌC VIỆC LÀM SAO TIẾN HỌC VÀ HÀNH VƯỢT QUA TẤT CẢ ĐẾN ĐỈNH CAO LẠI HỌC KHIÊM NHƯỜNG . . . . . . .

PowerPoint Presentation:

CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG CHỈ CÒN LƯU LẠI TẤM LÒNG TỪ BI . HT THÍCH THIỆN SIÊU . . . . . .

authorStream Live Help