Hoa Xuân và Xuân Ất Mùi 2015

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Hoa Xuân và Xuân Ất Mùi BXK

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Hoa Xuân  t M ù I 2 0 1 5

Slide2:

 t M Ù i 2 0 1 5 Hoa Xuân

Slide3:

Xuân vừa về trên bãi cỏ non  Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn  

Slide4:

Ho a X uân Hoa cười cùng tia nắng vàng son  Lũ ong lên đường cánh tung tròn

Slide5:

Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi  Muốn yêu anh vác cầy trên đồi  

Slide6:

Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi   Thấy hoa tươi cuời bỗng thương đời  

Slide7:

Xuân! Hoa còn tươi mãi  Hoa vì nhân thế biết sum vầy cuộc vui 

Slide8:

Xuân ! Hoa nở vì ai   Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai  

Slide9:

Có một chàng thi sĩ miền quê  Ngắt bông hoa biếu người xuân thì 

Slide10:

Có một đàn em bé ngoài đê  Hát câu i tờ đón Xuân về 

Slide11:

  Hoa Xuân Hoa Xuân Hoa Xuân

Slide12:

Hoa Xuân Hoa Xuân Hoa Xuân

Slide13:

Xuân! Hoa tỏa hương mới  Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui 

Slide14:

Xuân! Hoa là tình tôi  Đua nở cùng ai cùng luyến yêu mọi nơi 

Slide15:

Có một bầy thôn nữ nhìn hoa  Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa 

Slide16:

C ó một v à i t ó c trắng thầm m ơ  Ư ớc cho hoa nở mãi không gi à

Slide17:

Ước cho hoa nở mãi không già H o a X u â n

Slide18:

Ất Mùi 2 0 1 5 B x Khai Nhạc : Phạm Duy Ca sỹ : Hà Thanh Pps : BxKhai

authorStream Live Help