Mộng Chiều Xuân

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Mộng Chiều Xuân

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ngoc Bich Mộng chiều xuân Mộng chiều xuân Nhac Ngọc Bích Ngoc Minh

PowerPoint Presentation:

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng

PowerPoint Presentation:

Vui nguồn sống mơ -Những ngày mong chờ - Trách ai đành tâm hững hờ

PowerPoint Presentation:

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng? Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn

PowerPoint Presentation:

Mơ đời ái ân những ngày phong trần , Sống trong mộng đẹp ngày xuân

PowerPoint Presentation:

Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ - Lòng anh bớt sầu

PowerPoint Presentation:

Mộng vàng phút tan theo gió chiều , Biết em về đâu

PowerPoint Presentation:

Hãy trả lời lòng anh mấy câu Tình duyên với em trong kiếp nào

PowerPoint Presentation:

Xuân còn thắm tươi , Anh còn mong chờ , Ái ân kẻo tàn ngày mơ!

PowerPoint Presentation:

Doanhdoanh

PowerPoint Presentation:

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng

PowerPoint Presentation:

Vui nguồn sống mơ -Những ngày mong chờ - Trách ai đành tâm hững hờ

PowerPoint Presentation:

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng? Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn

PowerPoint Presentation:

Mơ đời ái ân những ngày phong trần , Sống trong mộng đẹp ngày xuân

PowerPoint Presentation:

Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ - Lòng anh bớt sầu

PowerPoint Presentation:

Mộng vàng phút tan theo gió chiều , Biết em về đâu

PowerPoint Presentation:

Hãy trả lời lòng anh mấy câu Tình duyên với em trong kiếp nào

PowerPoint Presentation:

Xuân còn thắm tươi , Anh còn mong chờ , Ái ân kẻo tàn ngày mơ! Doanhdoanh

authorStream Live Help