a

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM Đề tài : Cải thiện đặc tính xúc tác reforming p hân đoạn naphtha bằng cách thêm pentasil zeolit GVHD: TS. NGUYỄN MẠNH HUẤN Lớp : DHHD5 Nhóm 12 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

PowerPoint Presentation:

1. Giới thiệu 2. Thực nghiệm 3. Kết quả và thảo luận Nội dung 4. Kết luận

PowerPoint Presentation:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU Trong quá trình reforming naphtha, sự tạo cốc do sự dehydro hóa của tâm kim loại và sự ngưng tụ trên tâm acid. Do đó nghiên cứu thay đổi chức năng acid trong xúc tác để giảm ngưng tụ mà vẫn giữ nguyên được độ chọn lọc aromatic Xúc tác cho quá trình reforming công nghiệp : xúc tác lưỡng chức năng Pt /Al 2 O 3 + Pt : tâm kim loại thực hiện dehydro hóa và hydro hóa + Al 2 O 3 : tâm acid thực hiện quá trình cracking và đồng phân hóa + Bổ sung kim loại thứ 2 như Re để tạo xúc tác lưỡng kim , nhiệm vụ của Re là ngăn cản sự tái kết tinh Pt , hạn chế sự lớn lên theo thời gian dẫn đến giảm số lượng tâm hoạt động của Pt. Thêm zeolit pentasil ZSM-5 là điển hình

PowerPoint Presentation:

Hướng nghiên cứu xúc tác :

PowerPoint Presentation:

PHẦN 2: THỰC NGHIỆM Chuẩn bị xúc tác với thành phần Pt(0.3%),-Re(0.3%)/Al 2 O 3 -Cl(1.00 % ). Vật liệu zeolite sử dụng là ZSM – 5 chuẩn phòng thí nghiệm với tỷ lệ Si/Al 72.4 và kích thước tinh thể là 0.8 . Nguyên liệu : n- heptan ( thànhphần chínhvàđiểnhình trong naphtha) Điều kiện thí nghiệm : Áp suất : 1atm Nhiệt độ : 500 o C WHSV ( tốc độ nạp nguyên liệu ): 8h -1 Tỷ lệ H 2 /HC: 8mol/ mol Thời gian lưu : 4 giờ

PowerPoint Presentation:

PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1. Ảnh hưởng của cách thêm zeolite đến xúc tác reforming phân đoạn naphta

PowerPoint Presentation:

Phương trình giảm hoạt tính theo Voorhies : C=At -B

PowerPoint Presentation:

Chứng minh xúc tác tổng hợp có đặc tính cao nhất, với sự pha trộn xúc tác (kiểu M) là có giá trị lớn nhất.

PowerPoint Presentation:

Chuyển hóa HC trên H-ZSM5, carbenium là chất trung gian, giai đoạn khơi màu phản ứng rất đa dạng. P h ả n ứng có thể xảy ra nhờ sự nhận trực tiếp H + của n-heptane trên tâm axit Bronsted tạo thành ion carbonium: Cơ chế xúc tác : Qua Pt-Re/Al 2 O 3 , n-heptane đầu tiên chuyển hóa trên bề mặt kim loại, olefin tạo ra nhận H + trên tâm axit alumina tạo ra ion carbenium C 7 H 15 + :

PowerPoint Presentation:

3.2. Ả nh hưởng của khối lượng zeolit được thêm vào xúc tác P t -Re/Al 2 O 3 Chuyển hóa n- heptan trên xúc tác Pt -Re/Al 2 O 3 chịu ảnh hưởng nhiều của khối lượng ZSM-5 thêm vào Một lượng nhỏ zeolit thêm vào cũng thay đổi đáng kể đến sản phẩm thu được

3.3. Ảnh hưởng của quá trình presulfidation đến xúc tác Pt-Re/Al2O3 + ZSM-5::

3.3. Ảnh hưởng của quá trình presulfidation đến xúc tác Pt -Re/Al 2 O 3 + ZSM-5 : Các chất xúc tác trên có hoạt tính độ chọn lọc cao hơn xúc tác reforming thông thường. Bên cạnh đó, CH 4 và C 2 H 6 cũng được tạo ra bởi chức năng của kim loại Để giảm quá trình hydrogenolysis , lưu huỳnh được sử dụng bởi tác dụng gây ngộ độc chọn lọc ( quá trình presulfidation )

PHẦN 4: KẾT LUẬN:

PHẦN 4: KẾT LUẬN Nghiên cứu xúc tác Pt -Re/Al 2 O 3 và H-ZSM-5 được nghiên cứu dưới điều kiện khử hoạt tính . Nhiều bằng chứng thực nghiệm đã chỉ ra rằng cả 2 con đường tạo ion carbonium và carbenium C ác chất xúc tác tổng hợp là sự lựa chọn tối ưu vì nâng cao hoạt tính trong khi vẫn giữ nguyên độ chọn lọc aromatic và độ ổn định của xúc tác . Tuy nhiên , lượng lỏng tạo ra vẫn rất thấp do sự khống chế của phản ứng cracking bởi tính axit mạnh của zeolit ZSM5. Sự gia tăng đáng kể độ chọn lọc aromatic và lượng lỏng sau khi thực hiện presulfidation là rất rõ ràng . Kết quả này là cơ sở cho việc tăng trị số octan của reformat dựa trên sự sunfua hóa Pt -Re/Al 2 O 3 – ZSM-5 .

PowerPoint Presentation:

Thank you!

authorStream Live Help