B3-TC SÁNG TẠO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

B3 . THIÊN CHÚA SÁNG TẠO & CON NGƯỜI SA NGÃ Tv8,2 ; Tv18,2-5 :

B3 . THIÊN CHÚA SÁNG TẠO & CON NGƯỜI SA NGÃ Tv8,2 ; Tv18,2-5

Slide2:

Tv8, (2 ) Lạy ÐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Tv19 (2 ) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. (3) Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. (4) Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, (5) mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Slide3:

THIÊN CHÚA SÁNG TAO (St 1-3)

Slide4:

LOÀI NGƯỜI SA NGÃ

Slide5:

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO - LOÀI NGƯỜI SA NGÃ – LỜI HỨA CỨU ĐỘ*

Slide6:

1/ - TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT BỞI ĐÂU MÀ CÓ ? 2/ - LOÀI NGƯỜI LÀ LOÀI NÀO ? 3/ - THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO NGUYÊN TỔ CUỘC SỐNG NÀO ? 4/ -TỘI LÀ GÌ ? 5/ - THIÊN CHÚA CÓ THÁI ĐỘ NÀO KHI NGUYÊN TỔ PHẠM TỘI ? 6/ - THIÊN CHÚA ĐÃ BẮT ĐẦU CÔNG CUỘC CỨU THẾ NHƯ THẾ NÀO ?

Slide7:

1/ - TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT BỞI ĐÂU MÀ CÓ ? ( St1,1 ) T – Trời đất muôn vật bởi Thiên Chúa dựng nên .

Slide8:

2 / - LOÀI NGƯỜI LÀ LOÀI NÀO? ( St 1,26 ) T – Loài người là loài có linh hồn và xác do Chúa dựng nên giống hình ảnh Người,cho làm chủ vũ trụ và hưởng hạnh phúc đời đời . St 1,26”Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh TC..

Slide9:

3/ - THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO NGUYÊN TỔ CUỘC SỐNG NÀO ? T – Thiên Chúa đã ban cho nguyên tổ cuộc sống làm con Chúa và nhiều đặc ân khác . St 2,4-5 Nhưng nguyên tổ đã trái luật chuốc lấy nhiều hậu quả tai hại cho mình và cho con Cháu . Rm 5,12 ;18-19 ; GH 2 St 3,23-24 “ Người truc xuất con người ….”

Slide10:

Tội lỗi như là su 4/ -TỘI LÀ GÌ ? T – Tội là sự lỗi luật Chúa và Hội Thánh,trong tư tưởng , lời nói việc làm và những điều thiếu sót . ( Ngày nay người ta có khuynh hướng giải thích tội lỗi như là sự thiếu trưởng thành,sự yếu đuối của tâm hồn , là sự lầm lẫn , là hậu quả đương nhiên của hoàn cảnh xã hội . Thật ra con người , vì đã lạm dụng tự do Chúa ban,mà không vâng phục lệnh truyền của Người , từ chối tình yêu của Người.Tội lỗi là tư khước Thiên Chúa và đặt mình đối nghịch với Người GLHT )

Slide11:

5 / - THIÊN CHÚA CÓ THÁI ĐỘ NÀO KHI NGUYÊN TỔ PHẠM TỘI? T – Thiên Chúa đã nghiêm phạt nguyên tổ.Nhưng vẫn một lòng thương sót,hứa ban ơn cứu độ St,3,8 (TC tìm đến con người ) St 3,15 (TC kêu gọi họ tin tưởng là sự ác sẽ bị đánh bại )

Slide12:

6/ - THIÊN CHÚA ĐÃ BẮT ĐẦU CÔNG CUỘC CỨU THẾ NHƯ THẾ NÀO ? ( St 12,1-3 ) T – Thiên Chúa đã chọn gọi Abraham làm tổ phụ dân riêng của Người . St 12,1-3”..Hãy rời bỏ xứ sở …….”

Slide13:

Thiên Chúa sáng tạo trời đất 1  Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.  2  Ðất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 3  Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng.  4  Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.  5  Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Slide14:

St 1,26-31 26  Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." 27  Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Slide15:

28  Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29  Thiên Chúa phán: "Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.  30  Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."  31  Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Slide16:

St 12, 1-3 Thiên Chúa gọi ông Áp-ram 1  Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.  2  Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 3  Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc ."

authorStream Live Help