B1-MẶC KHAI CỦA TC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

*MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA Rm 1,19-20 ; TV18A ;Is 40,26:

* MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA Rm 1,19-20 ; TV18A ;Is 40,26

DÀN BÀI:

1/ - DỰA VÀO ĐÂU BẠN NHẬN BIẾT CÓ THIÊN CHÚA ? 2 / - NGUY CƠ NÀO NGĂN CẢN CON NGƯỜI NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA VÀ YÊU MẾN THIÊN CHÚA ? 3/- THIÊN CHÚA MẶC KHẢI CHO CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ? (Ep1,9) Xh33,11 ; Ga 15,14-15 ;Br3,38 DÀN BÀI

Slide3:

1 / - DỰA VÀO ĐÂU BẠN NHẬN BIẾT CÓ THIÊN CHÚA ? T – a/ Vũ trụ chứng minh có Thiên Chúa . Rm 1,19-20 b/ Lý trí tự nhiên và lương tâm con người .( GLHTC 47) c/ Qua tôn giáo,nhất là Công giáo .

Slide4:

VŨ TRỤ KỲ DIỆU : CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA

Slide5:

KỲ DIỆU CỦA THIÊN NHIÊN : CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA

Slide6:

ADN :CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA

Slide7:

LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI : CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA

Slide8:

2/ - NGUY CƠ NÀO NGĂN CẢN CON NGƯỜI NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA VÀ YÊU MẾN THIÊN CHÚA ? a – Vấn nạn sự dữ . b – Trào lưu tư tưởng nghịch tôn giáo ? c – Gương xấu người tín hữu . d – Nguyên nhân chủ quan . - Quá bận tâm về của cải . - Thỏa mãn lạc thú . - Sự lười biếng ( Mv 19). ( Mt 13,4-9;18-23 )

Slide9:

THẢM HỌA SỰ DỮ TRONG THIÊN NHIÊN

Slide10:

TẠI SAO THIÊN CHÚA KHÔNG NGĂN CẢN SỰ DỮ

Slide11:

3/ - THIÊN CHÚA MẶC KHẢI CHO CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ? Ep 1,9 T –a .Qua công trình sáng tạo của Ngài . b . Thiên Chúa mặc khải qua lịch sử Cứu độ ( Từ Abraham – Dân Do Thái – Đến Đức Giê su ) c . Qua Đức Giê su ( Bổ túc và hoàn tất mặc khải ) Dt1,1-3

Slide12:

Rm 1,19-20 (19 )   Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.  (20)  Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được , CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA

Slide13:

Ep 1,9 9 )   Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Ðức Kitô. THIÊN NHIÊN LÀ KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA

Slide14:

Dt1,1-3 (1 )   Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;  (2)  nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử . Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Ðấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.  (3)  Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Ðấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Ðấng Cao Cả trên trời THIÊN CHÚA PHÁN DẠY CHÚNG TA

Slide15:

c- Dựa vào tôn giáo - Các tôn giáo,đều giúp loài người nhận ra rằng:Ngoài thế giới hữu hình,còn có thế giới vô hình …. Một số tôn giáo,có đóng góp tích cực hơn , giới thiệu chính Thiên Chúa cho loài người .

Slide16:

Riêng đạo Công giáo giúp cho loài người tìm kiếm Thiên Chúa mà mình cho là bằng con đường chắc chắn và hiệu quả : - Chắc chắn : Vì đạo Công giáo do chính Thiên Chúa thiết lập.Chính Thiên chúa sai Đức Giê su Ki tô con của Ngài xuống trần,tỏ cho loài người con đường phải đi để gặp đươc Người . - Hiệu quả : Thiên Chúa còn cho loài người nhiều trợ lực , trên đường tìm gặp Chúa

authorStream Live Help