DÀN BÀI 7

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DÀN BÀI:

DÀN BÀI I / 1./ - ĐỜI CÔNG KHAI . 2./ - CHÚA CHỊU CÁM DỖ 3 ./ - RAO GIẢNG VỀ NƯỚC THIÊN CHÚA . 3.1 / - KHI BẮT ĐẦU RAO GIẢNG ,CHÚA GIÊ SU LOAN BÁO ĐIỀU GÌ ? 3.2 - CHÚA GIÊ SU RAO GIẢNG NƯỚC THIÊN CHÚA NHƯ THẾ NÀO ?. II/ - CÁC PHÉP LẠ CHÚA GIESU ĐÃ LÀM ?(Mt 8 ; 9 ) III/ - XÂY DỰNG GIÁO HỘI IV/ - BIẾN HÌNH TRÊN NÚI TABO

PowerPoint Presentation:

CHÚA GIÊ SU CHỮA NHIỀU KẺ ỐM ĐAU

PowerPoint Presentation:

CHÚA GIÊ SU CHỮA CON GÍ ÔNG GAI A SỐNG LẠI

PowerPoint Presentation:

CHÚA GIÊ SU CHỮA NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM

PowerPoint Presentation:

CHÚA GIÊ SU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT

PowerPoint Presentation:

CHÚA GIÊ SU CHỮA NGƯỜI MÙ TỪ KHI MỚI SINH

authorStream Live Help