B1MẶC KHAI CỦA TC

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

(MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA):

( MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA )

PowerPoint Presentation:

1/ - DỰA VÀO ĐÂU BẠN NHẬN BIẾT CÓ THIÊN CHÚA ? T – a/ Vũ trụ chứng minh có Thiên Chúa . Rm 1,19-20 b/ Lý trí tự nhiên và lương tâm con người .( GLHTC 47) c/ Qua tôn giáo,nhất là Công giáo .

PowerPoint Presentation:

2/ - NGUY CƠ NÀO NGĂN CẢN CON NGƯỜI NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA VÀ YÊU MẾN THIÊN CHÚA ? a – Vấn nạn sự dữ . b – Trào lưu tư tưởng nghịch tôn giáo ? c – Gương xấu người tín hữu . d – Nguyên nhân chủ quan . - Quá bận tâm về của cải . - Thỏa mãn lạc thú . - Sự lười biếng . ( Mt 13,4-9;18-23 )

PowerPoint Presentation:

3/ - THIÊN CHÚA MẶC KHẢI CHO CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO ? Ep 1,9 T –a .Qua công trình sáng tạo của Ngài . b . Thiên Chúa mặc khải qua lịch sử Cứu độ ( Từ Abraham – Dân Do Thái – Đến Đức Giê su ) c . Qua Đức Giê su ( Bổ túc và hoàn tất mặc khải ) Dt1,1-3

PowerPoint Presentation:

VŨ TRỤ KỲ DIỆU

PowerPoint Presentation:

CÁC LOÀI HOA

PowerPoint Presentation:

ADN

PowerPoint Presentation:

LƯƠNG TÂM

PowerPoint Presentation:

Rm 1,19-20 (19 )   Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.  (20)  Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được ,

PowerPoint Presentation:

Dt1,1-3 (1 )   Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;  (2)  nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Ðấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.  (3)  Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Ðấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Ðấng Cao Cả trên trời

PowerPoint Presentation:

Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,4-9;18-23) Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.  (4)  Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.  (5)  Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;  (6)  nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.  (7)  Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.  (8)  Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.  (9)  Ai có tai thì nghe ". (18)  "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.  (19)  Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. (20)  Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.  (21)  Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.  (22)  Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.  (23)  Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thí tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục".

PowerPoint Presentation:

( Ep 1,9) 9 )  Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Ðức Kitô.

PowerPoint Presentation:

c- Dựa vào tôn giáo - Các tôn giáo,đều giúp loài người nhận ra rằng:Ngoài thế giới hữu hình,còn có thế giới vô hình …. Một số tôn giáo,có đóng góp tích cực hơn , giới thiệu chính Thiên Chúa cho loài người . Riêng đạo Công giáo giúp cho loài người tìm kiếm Thiên Chúa mà mình cho là bằng con đường chắc chắn và hiệu quả : - Chắc chắn : Vì đạo Công giáo do chính Thiên Chúa thiết lập.Chính Thiên chúa sai Đức Giê su Ki tô con của Ngài xuống trần,tỏ cho loài người con đường phải đi để gặp đươc Người . - Hiệu quả : Thiên Chúa còn cho loài người nhiều trợ lực , trên đường tìm gặp Chúa

authorStream Live Help