Cau_hoi_kien_thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

BƯU ĐiỆN LONG AN 2011

Slide 2:

Nhieät lieät chaøo möøng caùc anh chò Veà döï hoïp maët Thaùng 10

Slide 3:

Caâu hoûi kieán thöùc ?

Slide 4:

b 01 a C D Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ năm nào , quy định bình đẳng giới trong bao nhiêu lĩnh vực ? Năm 2006, 8 lĩnh vực Năm 2006, 9 lĩnh vực Năm 2007, 8 lĩnh vực Năm 2007, 9 lĩnh vực CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10 1. Chính trị 2. Kinh tế 3. Lao động 4. GD-ĐT 5. KH-CN 6. Văn hoá , thông tin, thể thao 7. Y tế 8. Trong gia đình

Slide 5:

02 Thời gian làm việc của phụ nữ mang thai từ tháng thứ 7 có gì khác so với người bình thường ? CÂU HỎI Được nghỉ 1 giờ / ngày so với thời gian làm việc bình thường

Slide 6:

03 Ngày 31/10/2011, thế giới dự kiến tròn mấy tỉ người ? CÂU HỎI + 1 tỉ người : Năm 1804 + 2 tỉ người : Năm 1927 + 3 tỉ người : Năm 1960 + 4 tỉ người : Năm 1974 + 5 tỉ người : Năm 1987 + 6 tỉ người : Năm 1998 + 7 tỉ người : Năm 2011 7 tỉ

Slide 7:

04 Nếu vi phạm pháp Lệnh dân số , Kế hoạch hoá gia đình , ngoài việc xử lý vi phạm theo như Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/2/2011 của UBND Tỉnh , đối với nội bộ BĐLA, cá nhân vi phạm còn bị thêm hình thức xử lý gì ? CÂU HỎI Cá nhân vi phạm còn không được xét khen thưởng tất cả các danh hiệu thi đua ( ít nhất là 2 năm ) (Theo văn bản số 413/HD-CĐBĐLA ngày 09/3/2011 của Công đoàn Bưu Điện Long An).

Slide 8:

05 CÂU HỎI Luật bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định độ tuổi của “ trẻ em ” là bao nhiêu ? Trẻ em là Công dân Việt Nam dưới 16 tuổi

Slide 9:

D 06 a C B Luật hôn nhân và gia đình được QH nước CHXHVN thông qua vào ngày tháng năm nào và có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào ? Thông qua ngày 09/6/2000 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2001 Thông qua ngày 09/6/2001 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2002 Thông qua ngày 09/7/2000 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2001 Thông qua ngày 09/8/2001 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2002 CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10

Slide 10:

b 07 a C D Điều nào của luật HN & GĐ quy định điều kiện kết hôn ? Thông qua ngày 20/11/2007 và có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2008. Thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành ngày 01/08/2008. Thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2008 . Thông qua ngày 20/11/2007 và có hiệu lực thi hành ngày 01/08/2008. CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10

Slide 11:

b 08 a C D Luật phòng chống bạo lực gia đình được QH nước CHXHVN thông qua vào ngày tháng năm nào và có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào ? Điều 6 Điều 7 Điều 8 Điều 9 CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10 Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây : 1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên , nữ từ mười tám tuổi trở lên ; 2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định , không bên nào được ép buộc , lừa dối bên nào ; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở ; 3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này .

Slide 12:

b 09 a C D Điều nào của luật PCBLGĐ quy định trách nhiệm của cá nhân trong PCBLGĐ ( Điều 31) và nội dung của điều này ? Điều 31 Điều 32 Điều 33 Điều 34 CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10 1. Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 2. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Slide 13:

10 Mô hình “Nam giới điểm 10” được bắt đầu triển khai , nhân rộng từ năm nào ? CÂU HỎI Năm 2009

Slide 14:

b 11 a C D Năm 2011, Bưu Điện Long An có bao nhiêu CB-CNV nam được khen thưởng khi tham gia thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10 ” trong tổng số 71 người ? 15 16 17 18 CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10

Slide 15:

12 BCH TW Đảng k hoá XI có bao nhiêu nữ trong 175 ủy viên chính thức . CÂU HỎI Có 15 nữ ( chiếm 8,57%, rất thấp so với chỉ tiêu đề ra là 15%)

Slide 16:

b 13 a C D “Ai đã biết lịch sử thì biết rằng , muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào thì chắc không làm nổi ”. Quan điểm trên của ai ? Các Mác Lê Nin Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Dũng CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10

Slide 17:

14 Điền từ còn thiếu trong câu ca dao sau : “. . . mà chi, . . . mà chi, Con nào có . . . . , có . . . . thì hơn ” CÂU HỎI “ Trai mà chi, gái mà chi Con nào có nghĩa , có nghì thì hơn ”

Slide 18:

15 Vào năm nào Ngày 20/10 được Ban chấp hành TW Đảng nhất trí công nhận là ngày Phụ nữ Việt Nam ? CÂU HỎI Năm 2010 (Theo tờ trình số 17- TTr /ĐCT ngày 31/8/2010 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, BCH TW Đảng đã nhất trí công nhận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010)

Slide 19:

16 “ Chúng ta phải tôn trọng phụ nữ . Một trong những mục tiêu của cách mạng là nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cho phụ nữ . Xã hội không thể hoàn toàn tự do nếu phụ nữ không được tự do. Phụ nữ cần phải đấu tranh để được bình đẳng với nam giới . Nam giới cần phải tôn trọng phụ nữ ”. Lời dạy trên là của ai ? CÂU HỎI Hồ Chí Minh

Slide 20:

17 Nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên là ai ? CÂU HỎI Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thị Minh Khai là nữ chiến sĩ tiền bối của phong trào cộng sản Việt Nam, cũng là nữ Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất . Cô sinh năm 1910 tại Vinh ( Nghệ An), năm 1927 gia nhập Tân Việt cách mạng Đảng . Năm 1929 thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng ở Trung Hoa . Năm 1935 vào học trường Đại học Phương Đông tại Liên Xô cũ , cùng với Lê Hồng Phong là đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản . Năm 1937, cô về nước hoạt động . Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại , cô bị giặc Pháp bắt năm 1940 và bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn tại Ngã ba Giồng , Hóc Môn năm 1941.

Slide 21:

b 18 a C D Nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ 20 là ai ? Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Chiên Nguyễn Thị Định Trương Mỹ Hoa CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10 Bà Nguyễn Thị Định (1920 - 1992), sinh ra tại tỉnh Bến Tre . Năm 1974 là Thiếu tướng , Phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất , bà là nữ Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam.

Slide 22:

b 19 a C D Trong năm 2010, Bưu Điện Long An có bao nhiêu CB-CNV nữ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ? 18 chị 19 chị 20 chị 21 chị CÂU HỎI 2 3 1 6 4 5 9 8 7 10

Slide 23:

BƯU ĐiỆN LONG AN 2011

authorStream Live Help