Cuong Phuong2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tuấn Cương chàng nghệ sĩ tài năng:

Tuấn Cương chàng nghê ̣ si ̃ tài năng

Liên Phương xinh đẹp và thông minh:

Liên Phương xinh đẹp va ̀ thông minh

Họ gặp nhau ở Hamburg:

Họ gặp nhau ở Hamburg

Hai trái tim...:

Hai trái tim ...

Một nhịp đập...:

Một nhịp đập ...

Lễ đăng kí kết hôn 24-05-2011:

Lê ̃ đăng ki ́ kết hôn 24-05-2011

PowerPoint Presentation:

Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc

authorStream Live Help