Charisma HCM Document Management

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CHARISMA HR DOCUMENT MANAGEMENT

Slide 2:

Soluţie dezvoltată pentru companii care: U tiliz e a ză Charisma HCM pentru managementul informatic al Departamentului de Resurse Umane, Administrare şi Salarii Gestionează un număr mare de angajaţi sau sunt companii multi-filiale distribuite geografic Administrează un volum de operaţiuni de administrare a dosarelor de personal care depăşeşte media Întâmpină greutăţi în satisfacerea cererilor clienţilor interni - copii după actele existente la dosar, emiterea de adeverinţe, actualizarea dosarelor de personal Accesează des arhiva dosarelor de personal HR Document Management Solu ţia TotalSoft

Slide 3:

Soluţie integrată bazată pe ultima generaţie a tehnologiei Microsoft Office SharePoint care permite : Acces şi lucru cu orice tip de document electronic Prezentare pe structură arborescentă, într-o manieră personalizată şi adaptată clientului Administrare de documente integrată cu fluxul de de lucru Informaţii de interes precum fişa angajatului (Charisma HCM Portal) sau date operaţionale (Charisma HCM ) Beneficii principale HR Document Management

Slide 4:

Document Center Zone publice, accesibile tuturor membrilor Zone private, accesibile doar unor membri (departamente, grupuri de lucru cu drepturi şi nivele de acces) Adăugare şi actualizare de documente S alvare, arhivare, reg ă sire, istoric, control versiuni , raport ă ri Interfaţă grafică personalizată HR Document Management

Slide 5:

Istoric document Se pot păstra toate modificările unui document sub forma de versiuni ale documentului, având posibilitatea de a le vizualiza oricand şi chiar de a reveni la o versiune anterioară. HR Document Management

Slide 6:

Arhivă documente angajat Diverse filtre şi criterii de căutare în arhivă - marcă angajat, nume angajat, tip document - sau folosind produsele Charisma HCM, HCM Portal sau Charisma ERP Stocare şi administrare completă a intrărilor şi ieşirilor de documente Scanare documente Încărcare documente în Document Center, clasificare şi organizare documente Consultare Document Center HR Document Management

Slide 7:

Permite i mplementarea de sisteme de workflow al documentelor , î n sensul cre ă rii de sisteme de management al aprob ă rilor necesare unui document (fluxuri de aprobare), al circulaţiei documentului în cadrul instituţiei, sarcinile asociate şi persoanele implicate Integrare cu Charisma Workflow HR Document Management

Slide 8:

Externalizare servicii de management al documentelor Documente în format electronic, prin Charisma HR Document Management Clientul trimite toate documentele către arhivă Arhiva recepţionează documentele: scanare, depozitare, clasificate corespunzător tipului de document Clientul accesează arhiva la distanţă, conform drepturilor lui de acces, folosind propria staţie de lucru HR Document Management

Slide 9:

Integrare nativă cu Charisma HCM Structurare arhiv ă per angajat ş i locatii Rapoarte de completitudine a arhivei Drepturile de acces stabilite automat î n baza organigramei C ă utarea documentelor dupa informa ţ ii din Charisma: nume, pozi ţ ie, CNP Notific ă ri automate la fiecare modificare sau extragere de document HR Document Management

Slide 10:

Persoan ă de contact Bogdan Popescu – Sales Manager, Biz Apps T: + 40 745 183 506 F: +4021 335 1712 bpopescu @ totalsoft.ro sales@totalsoft.ro www.charisma.ro ; www.totalsoft.ro

authorStream Live Help