Flux de Performance Management

Views:
 
     
 

Presentation Description

Îţi propunem un model de flux de training în Charisma HCM Talent Management.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Flux de Managementul Performanței în Charisma HCM Talent Management î www.charisma.ro www.totalsoft.ro

PowerPoint Presentation:

Charisma HCM Produs complet pentru nevoile departamentului de HR

PowerPoint Presentation:

Charisma HCM Talent Management Modulele soluției

PowerPoint Presentation:

Managementul performanţei Utilizatorii implicați Specialist HR Angajat Manager

PowerPoint Presentation:

Managementul performanței reprezintă baza de pornire pentru urmărirea și îmbunătățirea rezultatelor înregistrate de angajații implicați în aceste fluxuri. Managementul performanței Susține alinierea obiectivelor individuale cu strategia de creștere a companiei; Permite agrearea și urmărirea obiectivelor la nivel de organizație, echipă sau angajat; Abilitățile și competențele pot fi evaluate ca parte a procesului de review iar rezultatele pot fi folosite în evaluarea globală a angajatului; Fiecare companie își poate urmări propriu flux de lucru care se poate alinia la orice tip de procese de performanță existente. Managementul performanței Pe scurt

PowerPoint Presentation:

Fluxul de managementul performanței este de cel mai multe ori primul pas în ceea ce privește monitorizarea rezultatelor angajaților într-un mod profesionist Astfel, se înlocuiesc soluții arhaice precum Word sau foile de lucru în Excel cu un portal on-line la care au acces toți cei incluși în proces. Rezultate generate în urma rulării unui proces de management al performanței pot fi integrate ulterior într-o serie de module complementare Managementul compensației Managementul competențelor Dezvoltarea succesiunii și a planului de carieră Evaluare 360 Managementul performanței Pe scurt

PowerPoint Presentation:

Managementul performanței Etapele procesului

PowerPoint Presentation:

Echipa mea – imaginea de ansamblu Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Managerul poate vedea toate rezultatele proceselor de performanță într-un raport simplu, dinamic și care poate fi explorat în profunzime în funcție de angajații sau echipele căutate. Angajatul deține sau nu o poziție cheie; Angajatul dovedește un potențial ridicat în urmă evaluărilor și rezultatelor intermediare; Status-ul planul de dezvoltare personală (completat/în desfășurare/neînceput); Riscul de retenție manifestat în mod direct de către angajat sau în urma evaluărilor; Grupele de succesori disponibili pe fiecare poziție; Alinierea pachetului salarial la nivelul înregistrat în piață pentru o poziție similară (informațiile sunt analizate în urma integrării rezultatelor din studiile salariale) Perspectiva managerului Echipa mea – imaginea de ansamblu

PowerPoint Presentation:

Evoluția programelor de performanță Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Managerul poate evalua dintr-o privire situația tuturor programelor de performanță în care sunt implicați subordonații: În evoluție; În stadiu de propunere; Aprobat de către superior; Ulterior, managerul poate explora în detaliu un anumit program pe fiecare dintre componentele planului Obiective Competente Evaluarea de ansamblu Alinierea obiectivelor individuale cu cele ale echipei Evoluția programelor de performanță Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Urmărirea rezultatelor angajaților Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Situația programului de performanţă este prezentat pe scurt împreună cu indicatorii de progres pe fiecare dintre obiectivele asumate: Definirea şi asumarea obiectivelor; Rezultatele evaluării intermediare care necesită aportul managerului şi subordonaţilor; Evaluare finală la sfârşitul programului care include notele şi comentariile tuturor angajaților implicaţi; Definirea bonusurilor de performanță în funcţie de rezultatele înregistrate. Fiecare etapă a programului are un set de acţiuni definite care variază în funcţie de niveulul de acces a fiecărei categorii de utilizatori (ex. HR, manageri, subalterni). Verificările progresului programelor permit completarea corectă a fiecărui pas şi împiedică saltul la o altă etapă dacă precondiţiile definite iniţial nu sunt îndeplinite (ex. Ponderea obiectivelor să însumeze 100%). Urmărirea rezultatelor angajaților Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Urmărirea competenţelor angajaților Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Programul de performanţă poate include definirea şi urmărirea progresului unui set de competenţe definite pentru fiecare angajat, în funcţie de care managerii pot evalua preliminar şansele de îndeplinire ale planului. Fiecare competenţă atribuită angajatului poate fi definită în limita unor praguri prestabilite astfel încât să se poată facă o atribuire exactă a rezultatelor pe tot parcursul programului. Rezultatele înregistrate cu privire la dezvoltarea competenţelor pot fi incluse la finalul programului în mixul de evaluare a rezultatelor angajatului. Urmărirea competenţelor angajaților Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Alinierea obiectivelor Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Alinierea obiectivelor ajută managerii să înțeleagă în ce măsură sunt complementare atingerea obiectivelor individuale cu rezultatele globale. În programul de performanţă se pot defini mai multe tipuri de obiective: Obiective colective – administrate de către manageri şi specialiştii HR, delegate tuturor angajaţilor care participă în program; Obiective şablon – grupări de obiective care pot fi folosite de către angajaţi pe poziţii similare; Obiective derivate – permit managerilor să delege responsabilitatea pentru îndeplinirea lor către echipele de subalterni; Obiective înrudite – permit angajaţilor să integreze obiectivele individuale cu cele ale managerului sau ale organizaţiei; Obiective nealiniate – obiective individuale ale angajaţilor a căror nivel de îndeplinire nu are impact în alte obiective asumate la nivel de echipă sau de organizaţie; Alinierea obiectivelor Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Acordarea bonusurilor de performanţă Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Opţiunea bonusurilor de performanţă poate fi inclusă în evaluare programelor de performanță şi permite corelarea procentului de atingere a obiectivelor cu recompensele pentru angajaţi. Angajatului îi este setat un prag de bonusare iar în baza evaluării obiectivelor din program se pot calcula pragurile de recompensare. Calculele pot fi procesate automat de către sistem sau, alternativ, managerii pot aloca un anumit bonus într-o marjă prestabilită. Acordarea bonusurilor de performanţă Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Evaluarea programului de performanţă Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Managerul are la dispoziţie un dashboard dinamic în care poate analiza toate elementele planului de performanţă, rapoartele şi rezultatele celor mai importanţi indicatori: Performanţa în cadrul programului; Dezvoltarea aptitudinilor; Riscul de retenţie; Succesorii disponibili pe poziţiile angajaților. Raportul de performanţă sumarizează rezultatele angajatului pe fiecare obiectiv şi set de competenţe. Evaluarea programului de performanţă Perspectiva managerului

PowerPoint Presentation:

Rezultatele înregistrate pe parcursul programului de performanţă pot fi integrate cu celelalte module ale Charisma HCM Talent Management: Managementul competenţelor – în funcţie de rezultatele înregistrate pe parcursul programului se pot defini programe complementare de dezvoltare a anumitor competenţe care nu înregistrează rezultatele dorite; în acest fel se evită înregistrarea unor rezultate slabe printr-o urmărire atentă din partea specialiştilor HR. Evaluare 360 O – rezultatele obţinute aici pot fi folosite în cadrul etapei de evaluare a angajaţilor pentru obținerea unei perspective complete a supra activităţii lor. Managementul compensaţiei – rezultatele înregistrate în faza finală de evaluare pot fi integrate în planul de compensaţie astfel încât creşterea salarială să fie corelată cu parcursul angajatului. Dezvoltarea carierei şi a planului de succesiune – p rogramele de performanță permit promovarea angajaților cu potențial în poziții pentru care ei îndeplinesc setul de competenţe necesare . Integrarea rezultatelor cu alte module Perspectiva specialistului de HR

PowerPoint Presentation:

TotalSoft Headquarters Global City Business Park, Building O2, 8 th Floor, Bucharest, Romania T: +4021 335 1709 F: +4021 335 1712 marketing@ totalsoft.ro www.charisma.ro ; www.totalsoft.ro

authorStream Live Help