Panele bazate pe roluri

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Panele bazate pe roluri Florin Ilie Product Manager CMS

PowerPoint Presentation:

Până î n anul 2010 versiunea era bazat ă doar pe editare de documente Avantaje Entit ăţ i bine definite Ecran pentru fiecare entitate Flexibilitate la implementare Panele bazate pe roluri Concept 2010

PowerPoint Presentation:

Dezavantaje Func ţ ionalita ţ i accesibile din mai mul ţ i pa ş i Nu exist ă ecrane care s ă ofere informa ţ ii dintr-o singur ă privire Flux urm ă rit de c ă tre utilizator Panele bazate pe roluri Concept 2010

PowerPoint Presentation:

Î n 2011 am f ă cut o schimbare î n construc ţ ia aplica ţ iei Panele de vizualizare a fluxurilor de opera ţ ii Panele de operare Panele bazate pe roluri Concept 2011 (1)

PowerPoint Presentation:

Avantaje: Ecranele existente au r ă mas active Ecrane care oferă informa ţ ii referitoare la fluxurile executate î n aplica ţ ie Ecrane dedicate rolurilor care s ă ofere acces rapid la 80% din opera ţ iile zilnice Panele bazate pe roluri Concept 2011 (2)

PowerPoint Presentation:

Dezvolt ă rile au î nceput pentru Recep ţ ie Call center Medicina muncii Doctori Panele bazate pe roluri Concept 2011

authorStream Live Help