Charisma HCM Document Management

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Charisma HCM Document Management Teodora Panainte Senior Product Consultant Charisma Business Applications

Slide 2:

Charisma HCM Document Management Soluția TotalSoft Soluţie dezvoltată pentru companii care U tiliz e a ză Charisma HCM pentru managementul informatic al Departamentului de Resurse Umane, Administrare şi Salarii Gestionează un număr mare de angajaţi sau sunt companii multi-filiale distribuite geografic Administrează un volum de operaţiuni de administrare a dosarelor de personal care depăşeşte media Întâmpină greutăţi în satisfacerea cererilor clienţilor interni - copii după actele existente la dosar, emiterea de adeverinţe, actualizarea dosarelor de personal Accesează des arhiva dosarelor de personal

Slide 3:

Charisma HCM Document Management Beneficii principale Soluţie integrată bazată pe ultima generaţie a tehnologiei Microsoft Office SharePoint care permite Acces şi lucru cu orice tip de document electronic Prezentare pe structură arborescentă, într-o manieră personalizată şi adaptată clientului Administrare de documente integrată cu fluxul de de lucru Informaţii de interes precum fişa angajatului (Charisma HCM Portal) sau date operaţionale (Charisma HCM)

Slide 4:

Charisma HCM Document Management Document Center Zone publice, accesibile tuturor membrilor Zone private, accesibile doar unor membri (departamente, grupuri de lucru cu drepturi şi nivele de acces) Adăugare şi actualizare de documente S alvare, arhivare, reg ă sire, istoric, control versiuni , raport ă ri Interfaţă grafică personalizată

Slide 5:

Charisma HCM Document Management Istoric document Se pot păstra toate modificările unui document sub forma de versiuni ale documentului, având posibilitatea de a le vizualiza oricand şi chiar de a reveni la o versiune anterioară.

Slide 6:

Charisma HCM Document Management Arhivă documente angajat Diverse filtre şi criterii de căutare în arhivă - marcă angajat, nume angajat, tip document - sau folosind produsele Charisma HCM, HCM Portal sau Charisma ERP Stocare şi administrare completă a intrărilor şi ieşirilor de documente Scanare documente Încărcare documente în Document Center, clasificare şi organizare documente Consultare Document Center

Slide 7:

Charisma HCM Document Management Integrare cu Charisma Workflow Permite i mplementarea de sisteme de workflow al documentelor , î n sensul cre ă rii de sisteme de management al aprob ă rilor necesare unui document (fluxuri de aprobare), al circulaţiei documentului în cadrul instituţiei, sarcinile asociate şi persoanele implicate

Slide 8:

Charisma HCM Document Management Externalizare servicii de management al documentelor Documente în format electronic, prin Charisma HR Document Management Clientul trimite toate documentele către arhivă Arhiva recepţionează documentele: scanare, depozitare, clasificate corespunzător tipului de document Clientul accesează arhiva la distanţă, conform drepturilor lui de acces, folosind propria staţie de lucru

Slide 9:

Charisma HCM Document Management Integrare nativă cu Charisma HCM Structurare arhiv ă per angajat ş i locatii Rapoarte de completitudine a arhivei Drepturile de acces stabilite automat î n baza organigramei C ă utarea documentelor dupa informa ţ ii din Charisma: nume, pozi ţ ie, CNP Notific ă ri automate la fiecare modificare sau extragere de document

Slide 10:

Vă mulțumesc Charisma HCM Document Management

authorStream Live Help