L-Akwakultura (Diane Camilleri - Naxxar

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L-Akwakultura

Slide 2: 

Malta hija gżira mdawra bil-baħar Mediterran u għalhekk il-ħut minn dejjem kien mezz ta’ għixien.

Slide 3: 

Il-Fishfarms li hawn Malta jinsabu: Kemmuna Il-Bajja tal-Mellieħa Is-Sikka l-Bajda Il-Gżejjer ta’San Pawl Il-Mistra u s Salini L-Iskoll tal-Munxar Xrobb l-Għaġin Marsaxlokk

L-Akwakultura: hija x-xjenza tat-trobbija ta’ ċerti speċi tal-baħar. Din issir ġo vaski u tankijiet fuq l-art jew f’gaġeġ tax-xbieki fil-baħar. : 

L-Akwakultura: hija x-xjenza tat-trobbija ta’ ċerti speċi tal-baħar. Din issir ġo vaski u tankijiet fuq l-art jew f’gaġeġ tax-xbieki fil-baħar.

It-Torri ta’ San Luċjan inbena mill-Granmastru Wignacourt fil-bidu tas- Seklu 17. Fit-Torri ta’ San Luċjan, ġewwa Marsaxlokk, infetaħ ċentru tal-Akwakultura fis-sena 1988. : 

It-Torri ta’ San Luċjan inbena mill-Granmastru Wignacourt fil-bidu tas- Seklu 17. Fit-Torri ta’ San Luċjan, ġewwa Marsaxlokk, infetaħ ċentru tal-Akwakultura fis-sena 1988.

Hawn tmien fishfarms li jinsabu lejn it-Tramuntana. Jitkabbru diversi tipi bhal: spnott, awrat, aċċjol, sallur, denċi u ħut tal-qoxra bħal gajdri(oysters) u gambli. : 

Hawn tmien fishfarms li jinsabu lejn it-Tramuntana. Jitkabbru diversi tipi bhal: spnott, awrat, aċċjol, sallur, denċi u ħut tal-qoxra bħal gajdri(oysters) u gambli.

F’dan iċ-ċentru jsiru esperimenti fl-ikel, fit-trobbija u fil-kura tal-mard tal-ħut. : 

F’dan iċ-ċentru jsiru esperimenti fl-ikel, fit-trobbija u fil-kura tal-mard tal-ħut.

Overfishing huwa meta jinqabad ħafna ħut żgħir li jintrema mejjet. Dan iġib nuqqas ta’ ħut. Xi speċi bhal fekruna qed jinqerdu. : 

Overfishing huwa meta jinqabad ħafna ħut żgħir li jintrema mejjet. Dan iġib nuqqas ta’ ħut. Xi speċi bhal fekruna qed jinqerdu.

Slide 9: 

Il-ħut żgħir jitrabba fit-tankijiet biex wara jitqiegħed fil-gaġeġ tax-xbieki li nsibu fil-baħar. 

L-Awrata tieħu sena u nofs biex tikber sa 350 gramma. Laħamha abjad u mingħajr xaħam. Għandha snien fil-quddiem tal-ħalq biex tkisser bebbux u koċċli żgħar. Spiss tgerrem ix-xbieki tal-fishfarms u taħrab. : 

L-Awrata tieħu sena u nofs biex tikber sa 350 gramma. Laħamha abjad u mingħajr xaħam. Għandha snien fil-quddiem tal-ħalq biex tkisser bebbux u koċċli żgħar. Spiss tgerrem ix-xbieki tal-fishfarms u taħrab.

Spnotta : 

Spnotta

Slide 12: 

L-industrija tal-Akwakultura f’Malta llum tesporta tonn, awrat u spnott lejn pajjiżi oħra, bħall-Italja.

Tankijiet fejn jitkabbar il-ħut : 

Tankijiet fejn jitkabbar il-ħut

Slide 14: 

Mrs Diane Camilleri Year5 Kulleġġ Maria Regina Naxxar Primary Tmiem

authorStream Live Help