L-Akwakultura f�Malta (Msida)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L-Akwakultura f'Malta Grazio Grixti Msida

Slide 2: 

Minħabba tniġġis u s-sajd esaġerat, il-ħut naqas sew mill-baħar.

Slide 5: 

Għalhekk il-bniedem ħoloq il-fishfarms, fejn jitrabba l-ħut għall-ikel. L-istudju tat-trobbija tal-ħut tissejjaħ Akwakultura. Ħafna pajjiżi fil-Mediterran illum għandhom il-fishfarms tagħhom, l-iktar l-Italja, il-Greċja, Franza u t-Turkija. F’Malta hawn sitt fishfarms fosthom dawk f’San Pawl il-Baħar, dawk fil-bajja tal-Mellieħa, u dawk viċin it-torri ta’ San Luċjan

Slide 7: 

It-Torri ta' San Luċjan

Slide 9: 

Dan it-torri jinsab bejn Marsaxlokk u B’Bugia. Fl-antik it-torri kien jiddefendi lill-Maltin mill-attakki tal-furbani. It-torri ta’ San Luċjan bnewh il-Kavallieri ta’ San Ġwann fl-1610. It-torri ta’ San Luċjan reġa’ nfetaħ fl-1988 bħala Ċentru Nazzjonali tal-Akwakultura

Slide 10: 

AWRAT SPNOTT Il-Ħut fiċ-Ċentru ta' San Luċjan

Slide 11: 

Il-Fishfarms

Slide 12: 

Fil-fishfarms taċ-Ċentru ta’ San Luċjan jittrabbew ħut bħal awrat u spnott, ħut tal-Mediterran. L-awrat hu l-iktar popolari. F’dan iċ-ċentru nsibu ħafna ħut għax huma jrabbuhom sa ma jitfgħuhom fil-fishfarms u jibqgħu jikbru hemm.

Slide 13: 

L-iktar ħuta popolari hija l-awrata. L-Awrat

Slide 14: 

L-Awrata tista’ tikber sa 400g biss. Titwieled bajda u tkun kbira biss 2millimetri. Dan jinżamm sajjem u fid-dlam għall-ewwel tlett ijiem. Ma jagħtuhomx ikel iebes għall-ewwel, iżda imbagħad jagħtuhom l-algi u wara jibdew jiklu r-rotifliers u wara l-artimia.

Slide 15: 

ARTIMIA ROTIFIERS

Slide 17: 

Fil-laboratorju li hemm fiċ-Ċentru ssir riċerka dwar l-ikbar mezzi li qed jgħinu fit-tkabbir tal-ħut. Issir riċerka biex jistudjaw l-aħjar mod kif jitrabba l-ħut u jistudjaw metodi li jgħinu biex il-ħut ma jimradx. B’dan il-mod in-nies li jaħdmu fil-laboratorju dejjem jitgħallmu fuq metodi iktar effiċjenti biex jipproduċu iktar ħut għas-suq. Fil-laboratorju jistudjaw ukoll dwar il-mard li jkollhom il-ħut biex ikunu jistgħu ifejquhom u ma tonqosx il-produzzjoni. Il-Laboratorju

Slide 19: 

Fiċ-Ċentru hemm kmamar fejn jistgħu jidħlu biss nies impjegati fiċ-Ċentru. B’hekk imwaħħlin ma’ xi bibien fiċ-Ċentru wieħed jara tabelli biex jindikalek li hemmhekk ma tistax tidħol. Il-Kura tal-Ħut

Slide 20: 

Bħala prekawzzjoni qabel ma jidħlu f’ċerti kmamar fejn jitrabba l-ħut, irridu jdaħħlu ż-żarbun ġo reċipjent mimli ilma mħallat ma’ kimika speċjali li toqtol il-mikrobi

Slide 21: 

Fit-torri jkun hemm ukoll numru ta’ fkieren. Il-fkieren joħduhom hemmhekk is-sajjieda għax meta jkunu qed jistadu għall-ħut, il-fkieren jinqabdu ġox-xbiek u jweġġgħu. Għalhekk in-nies iddeċidew li joħduhom fiċ-Ċentru tal-Akwakultura sakemm ifiqu. Wara jerġgħu jitfgħuhom il-baħar. Il-Fkieren

Slide 25: 

Tmiem

authorStream Live Help