NHO nhac si Trinh Cong Son 4/2011

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 04-2011 NHỚ

Slide 2:

Tâm hồn mênh mông mà sâu lắng, Khát vọng ngỡ gần lại thật xa,

Slide 3:

Tài hoa chắp cánh bay muôn nẻo, Khuất bóng còn vương cõi ta bà.

Slide 4:

Mười năm thấp thoáng làng gió thoảng Ân nghĩa dâng trào vẫn còn vơi,

Slide 5:

Một đời dàn trải tình nghệ sĩ, Thấp cao dài rộng mãi chơi vơi… Lm. Lang Dang

Slide 6:

NHỚ - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Tâm hồn mênh mông mà sâu lắng, Khát vọng ngỡ gần lại thật xa, Tài hoa chắp cánh bay muôn nẻo, Khuất bóng còn vương cõi ta bà. Mười năm thấp thoáng làng gió thoảng, Ân nghĩa dâng trào vẫn còn vơi, Một đời dàn trải tình nghệ sĩ, Thấp cao dài rộng mãi chơi vơi… Lm. Lang Dang 04-2011

authorStream Live Help