klic_112

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

© B.T. v1.0 Ljubljana, 15 in 16. junij 2005 EVROPSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112 V LUČI NUJNE MEDICINSKE POMOČI MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Slide 2: 

04, 05, 07, 11, 15, 17, 18, 93, 94, 100, 101, 110, 113, 115, 118, 122, 133, 144, 150, 155, 158, 080, 061, 091, 985, 997, 998, 999, 90000, ... ENOTNA EVROPSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112 Enotna evropska številka za klic v sili 112 združuje in nadomešča množico nacionalnih številk za klic v sili, ki so jih do sedaj uporabljali v posameznih državah

Slide 3: 

Direktiva Evropskega parlamenta (Directive 98/10/EC) Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 43/2004, 86/2004) Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja obveščanja in alarmiranja (Ur.l. RS 45/97, 5/2000 ) Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« (Ur.l. RS, št. 118/2004) PRAVNE PODLAGE ZA UVEDBO IN UPORABO TELEFONSKE ŠTEVILKE 112

Slide 4: 

ZAGOTAVLJANJE KVALITETE STORITVE KLICA V SILI NA ŠTEVILKO 112 klic v sili na tel. številko 112 je posebna storitev javnih telefonskih omrežij. Kvaliteto storitve zagotavlja operater v skladu s pravilnikom o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« (Ur.l. RS, št. 118/2004) kvalitetne, zanesljive in podvojene telekomunikacijske povezave med centri za obveščanje in reševalnimi službami zagotavlja URSZR

Slide 5: 

NEPOSREDNO AKTIVIRANJE REŠEVALNIH SLUŽB

Slide 6: 

POSREDNO AKTIVIRANJE REŠEVALNIH SLUŽB

Slide 7: 

POSEBNOSTI POSREDNEGA AKTIVIRANJA REŠEVALNIH SLUŽB centri za obveščanje so sito za veliko število zgrešenih in lažnih klicev po potrebi sočasno aktivirajo različne reševalne službe povprečen čas predaje klica je 5 sekund

Slide 8: 

KRAKTKA STATISTIKA KLICEV V SILI V CENTRU ZA OBVEŠČANJE LJ LETA 2004 v Regijskem centru za obveščanje v Ljubljani so v letu 2004 prejeli 226.884 klicev v sili klicev namenjenih nujni medicinski pomoči je bilo 10.743. Za primerjavo, v letu 2003 je bilo teh klicev 10.217 letni trend povečevanja števila intervencij je približno 10%

Slide 9: 

NOV KONCEPT KOMUNIKACIJSKIH POVEZAV Z REŠEVALNIMI SLUŽBAMI Nov koncept komunikacijskih povezav z reševalnimi službami predvideva: neposredne digitalne telefonske povezave povezave med računalniškimi omrežji povezave prek sistema radijskih zvez ZARE PLUS Nov koncept poskusno že uvajamo pri povezavi z Reševalno postajo Kliničnega centra LJ

Slide 10: 

ReCO RPKC LJ NOV KONCEPT KOMUNIKACIJSKIH POVEZAV Z REŠEVALNIMI SLUŽBAMI

Slide 11: 

PREDNOST NOVEGA KONCEPTA prenos klicev na številko 112, vključno s številko in lokacijo kličočega prenos podatkov ki jih ob klicu zbere operativni delavec prenos geografsko informacijskih podatkov dostop do podatkov in storitev Uprave RS za zaščito in reševanje možnost uporabe profesionalnega sistema radijskih zvez ZARE PLUS

Slide 12: 

brezplačno uporabo telekomunikacijskih in informacijskih sistemov in storitev na področju ZIR postopno vključevanje služb nujne medicinske pomoči v sistem zvez ZARE PLUS in sistem osebnega klica. V obeh sistemih zagotavljamo neodvisne uporabniške skupine brezplačno uporabo osnovne opreme za vključitev v sistem zvez ZARE PLUS strokovno pomoč pri uvajanju novih sistemov URSZR PRI UVEDBI NOVEGA KONCEPTA ZAGOTAVLJA

Slide 13: 

URSZR PRI UVEDBI NOVEGA KONCEPTA ZAGOTAVLJA prevzem stroškov komunikacijskih povezav med centri za obveščanje in reševalnimi službami sodelovanje in pomoč pri razvoju in povezovanju računalniških aplikacij sodelovanje in pomoč pri odpravljanju pomanjkljivosti v obstoječih sistemih

Slide 14: 

VIZIJA PRIHODNJEGA RAZVOJA uvedba enotnega državnega sistema profesionalnih radijskih zvez TETRA v letošnjem letu pričakujemo odločitev Vlade Republike Slovenije o imenovanju delovne skupine za uvedbo profesionalnega sistema radijskih zvez TETRA

Slide 15: 

HVALA ZA POZORNOST Boštjan Tavčar, univ. dipl. inž. el. VODJA SOOA bostjan.tavcar@urszr.si www.sos112.si MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

authorStream Live Help