จิตอาสา

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

จิตอาสา จ่าวิเชียร แชจอหอ

Comments

By: shell1222 (85 month(s) ago)

ดีมากเลยคับ หามาตั้งนาน ขอบคุณมากนะคับ ^^

By: shell1222 (85 month(s) ago)

ดีมากเลยคับ หามาตั้งนาน ขอบคุณมากนะคับ ^^

By: shell1222 (85 month(s) ago)

^^

By: shell1222 (85 month(s) ago)

^^

By: shell1222 (85 month(s) ago)

^^

See all

Presentation Transcript

“ จิตอาสา ” พาสังคมเป็นสุข : 

“ จิตอาสา ” พาสังคมเป็นสุข โดย จ.ส.ต.วิเชียร แชจอหอ นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายให้การศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา

Slide 2: 

1,2,3,4,5 + 1,2,3,4,5 + 1,2,3 + 1,2,3 + 1,2 + 1,2 + 1 Zoo Volunteer โคราช เฮ้‼

Slide 3: 

‼ เยี่ยมมากครับ ‼

Slide 4: 

“จิตอาสา” คือ อะไร

Slide 5: 

“ จิตอาสาคือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคมหรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วยและด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น ” พระไพศาล วิสาโล ที่มา นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ตุลาคม 2552

Slide 6: 

“จิตอาสา” = “อาสาสมัคร” ที่มา พระไพศาล วิสาโล (www.volunteerspirit.org/?q=node/203)

Slide 7: 

อาสาสมัคร หมายถึง ว. ที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น ทหารอาสาสมัคร. น. บุคคลที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น เขาเป็นอาสาสมัคร. ที่มา http://www.royin.go.th และ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยาสถาน พ.ศ.2542

Slide 8: 

อาสาสมัครมีมานานแล้ว

Slide 9: 

ในต่างประเทศ

Slide 10: 

ย้อนกลับมาที่เมืองไทยงานอาสาสมัครในไทย

Slide 11: 

งานอาสาสมัคร

“เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์” : 

“เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์” ( Zoo Volunteer )

Slide 13: 

ควรมีหลัก 4 ฝ. ใฝ่ศึกษา ใฝ่พัฒนา ใฝ่บริการ ใฝ่อนุรักษ์

Slide 14: 

“พร้อมหรือยัง” กับการทำหน้าที่ “อาสาสมัคร”

ความพร้อมของอาสาสมัครต้องพร้อมตั้งแต่บุคลิกการแต่งกาย : 

ความพร้อมของอาสาสมัครต้องพร้อมตั้งแต่บุคลิกการแต่งกาย

ทรงผม : 

ทรงผม เสื้อผ้า การจัดเครื่องแต่งกาย บุคลิกการแต่งกายต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการเสมอ

บุคลิกภาพ ห้าS : 

บุคลิกภาพ ห้าS บุคลิก ห้าS เพิ่มเกรดมาก ถ้าใครอยาก สำเร็จ มีเคล็ดให้ ผู้อื่นน้อม ยอมรับ ประทับใจ ซึ้งเลื่อมใส ศรัทธา น่านิยม ( 1 ) Smileยิ้มแย้ม แจ่มใส ใจเริงร่า กริยา อ่อนหวาน ผสานผสม ระมัดระวัง วาจา ยั้งอารมณ์ ถ้อยคำคม หวานรื่น ชื่นวิญญา

Slide 18: 

( 2 ) Smart บุคลิกคล่อง แคล่วว่องไว ชื่นสดใส โดดเด่น เป็นสง่า ไม่โยกเยก ยาดยืด อืดเชื่องช้า ท่วงทีท่า เฉลียวฉลาด มาดสำคัญ ( 3 ) Spirit มีกำลังใจ ใฝ่เสียสละ มุมานะ วิริยะ เพียรขยัน พลีอุทิศ ไร้สินจ้าง ไร้รางวัล แต่บากบั่น ทุ่มเท ทุกเวลา

Slide 19: 

( 4 ) Service ให้บริการ งานไม่ขาด มีบทบาท มุ่งมั่น ขันอาสา บริการ ด้วยชีวิต จิตวิญญา ปรารถนา เต็มใจช่วย ด้วยยินดี ( 5 ) Search for excellence ความเป็นเลิศ ใจประเสริฐ เลิศหรู ชูศักดิ์ศรี มีเมตตา อัชฌาสัย มิตรไมตรี บุคลิกดี คุณวิเศษ ห้าS เอย..

Slide 20: 

การทำงานอาสาสมัคร เป็นการเรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ทำงาน

Slide 21: 

การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จัก เข้าใจองค์กร - จุดมุ่งหมายปลายทาง- หน้าที่ของเรา- ต้องรัก- ครองคน

Slide 22: 

การปฏิบัติหน้าที่ “อาสาสมัคร” ขอให้มีสติระลึกเสมอ “ว่าท่านคือผู้ให้”

Slide 23: 

ตัวอย่างการเป็นอาสาสมัคร

อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : 

อาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ตุลาคม 2552

Slide 25: 

ที่มา นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ตุลาคม 2552 อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

อาสาสมัคร Blue Angel : 

อาสาสมัคร Blue Angel ที่มา นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ตุลาคม 2552

อาสาสมัคร กู้ภัย / เก็บศพ (มูลนิธิร่วมกตัญญู) : 

อาสาสมัคร กู้ภัย / เก็บศพ (มูลนิธิร่วมกตัญญู) ที่มา นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ตุลาคม 2552

Slide 28: 

อัศวินอาสาสมัคร ( จิตอาสา ) ที่มา นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ตุลาคม 2552

ของฝากServiceหัวใจการให้บริการ : 

ของฝากServiceหัวใจการให้บริการ 1 Service บริการ ผลงานเน้น S=Serviceเป็น เอื้ออำนวย ช่วยส่งให้ จิตบริการ ประสงค์ ตรงตามใจ สำเร็จไป พร้อมเพื่อ เอื้ออำนวย 2 E=Enthusiam กระตือ รือล้นยิ่ง ตั้งใจจริง อนาคต สุดสดสวย กระหยิ่มใจ เต็มใจ ได้อำนวย ไม่เขินขวย อุทิศ ช่วยกิจการ

Slide 30: 

3 R=Readness พร้อมประสาน งานเบื้องหน้า ทุกเวลา รุกคืบ ต่อสืบสาน พร้อมการใจ ทุกเมื่อ เพื่อผลงาน ปณิธาน เที่ยงแท้ แน่ศรัทธา 4 V=Values สร้างคุณค่า ให้ปรากฏ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีคุณค่า บริการ เชิดชู แก่ผู้มา เหล่าลูกค้า ซึมซับประทับใจ

Slide 31: 

5 I=Interesting ยิ่งศรัทธา แก่ลูกค้า ควรเฝ้า เอาใจใส่ ความสำคัญ ลูกค้า มาก่อนใคร เขาพอใจ คงสาธุ สดุดี 6 C=Cleanunness รู้จัก รักสะอาด คอยปัดกวาด อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ ใช้งาน ผ่านกี่ปี สภาพดี เยี่ยมยอด ตลอดไป

Slide 32: 

7 E=Enforce อดกลั้น หมั่นอดทน อารมณ์ตน ระงับ ยับยั้งได้ ความขุ่นเคือง สลัด ขจัดไป ใจผ่องใส บริสุทธิ์ หยุดโกรธา 8 S=Smile ให้เห็น อยู่เป็นนิจ โกรธขึ้งปิด สิ้นเชิง ยิ้มเริงร่า Service คือหัวใจ ให้ราคา สร้างศรัทธา ทุกระดับ ประทับใจ

“เวลานี้เราขาดคนที่จะยอมตนเป็นอิฐก้อนแรกที่ทิ้งลงไป และจมอยู่ที่นั่น เพื่อให้ก้อนอื่นๆถมทับตอนอยู่ที่นั่น และเสร็จแล้วเจ้าก้อนที่จะปรากฏเป็นผู้รู้จักของสังคมก็คือก้อนที่อยู่เหนือก้อนอื่นสุด ส่วนก้อนแรกนั้นก็จมดินอยู่นั่นเอง เราหาคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อยมีอะไรที่ใหม่ที่มีคุณค่าออกมา” : 

“เวลานี้เราขาดคนที่จะยอมตนเป็นอิฐก้อนแรกที่ทิ้งลงไป และจมอยู่ที่นั่น เพื่อให้ก้อนอื่นๆถมทับตอนอยู่ที่นั่น และเสร็จแล้วเจ้าก้อนที่จะปรากฏเป็นผู้รู้จักของสังคมก็คือก้อนที่อยู่เหนือก้อนอื่นสุด ส่วนก้อนแรกนั้นก็จมดินอยู่นั่นเอง เราหาคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อยมีอะไรที่ใหม่ที่มีคุณค่าออกมา” โดย โกมล คีมทอง ที่มา จดหมายถึงนางแถมสุข นุ่มนนท์ 20 ก.ค. 13 ใน คมความคิดครูโกมล,2539 (นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 296 ต.ค. 2552)

Slide 34: 

สวัสดี...

authorStream Live Help