2013 - Romana Mosaic - Ancient Wood Mosaic - Product Catalogue (5)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Đ/c: Số 51, ngõ 43, đường Cổ Nhuế , Từ Liêm , Hà Nội Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam THƯƠNG HIỆU GẠCH MOSAIC GỖ SỐ 1 VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Đ/c: Số 51, ngõ 43, đường Cổ Nhuế , Từ Liêm , Hà Nội Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam THƯƠNG HIỆU GẠCH MOSAIC GỖ SỐ 1 VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 1: ANCIENT HANOI

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 2: HANOI OPERA

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 3: THANG LONG

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 4: DONG DO

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 5: RED RIVER

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 6: WEST LAKE

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Đ/c: Số 51, ngõ 43, đường Cổ Nhuế , Từ Liêm , Hà Nội Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam THƯƠNG HIỆU GẠCH MOSAIC GỖ SỐ 1 VIỆT NAM

authorStream Live Help