Inovasi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MAKMAL KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN INOVASI KUMPULAN TRIO mkmmkel@tm.net.my

Slide 2: 

AHLI KUMPULAN TRIO

Slide 4: 

TAJUK PROJEK " SMART NITROGEN EVAPORATOR SYSTEM " S.N.E.S

Slide 5: 

Gambar material dan kaedah sebelum inovasi dilaksanakan MASALAH SEBELUM INOVASI

Slide 6: 

Proses pengeringan mengambil masa yang lama untuk kesemua sampel yang tersedia dikeringkan siap pada hari tersebut (satu hari analisis) 10 minit = 1 sampel bersamaan 31/2 jam untuk 20 sampel Penggunaan gas nitrogen yang tidak optimum kerana tempoh masa yang panjang untuk menyiapkan kesemua sampel MASALAH SEBELUM INOVASI (Samb..)

Slide 7: 

Memerlukan tenaga kerja juruanalisis yang lebih disebabkan perlu menunggu dan memberi perhatian yang sepenuhnya semasa proses pengeringan dijalankan Pencemaran bau dan komponen bahan pelarut yang terhasil semasa pengeringan boleh membahayakan kesihatan juruanalisis yang mengendalikannya. Boleh berlakunya kemalangan jika ‘pipet’ kaca yang digunakan pecah semasa pengendalian. MASALAH SEBELUM INOVASI (Samb..)

Slide 8: 

Inovasi yang dinamakan ”Smart Nitrogen Evaporator System” @ S.N.E.S dicipta daripada bahan pakai buang yang digunakan untuk analisis di Seksyen Kimia dan juga yang ditempah daripada pihak ketiga Jumlah kos : RM 450.00 Takung air (ditempah) = RM 400.00 Tiub silicon = RM 40.00 Lain-lain kos = RM 10.00 CADANGAN PENYELESAIAN KOS INOVASI

TUJUAN INOVASI S.N.E.S : 

TUJUAN INOVASI S.N.E.S Menjimatkan masa, kos dan tenaga semasa proses. Meningkatkan hasil kerja analisis dari segi kualiti dan kuantiti. Menyediakan persekitaran kerja yang lebih teratur dan selamat. Menyediakan suasana mesra pengguna kepada juruanalisis Mempertingkatkan kepuasan pelanggan dalaman. CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..)

Slide 10: 

Takung Air - Plat Plastik (tempah) Berfungsi untuk memerangkap serta melarutkan bau dan komponen bahan pelarut dalam air semasa proses pengeringan CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 11: 

Tiub Utama – Tiub Silikon Berfungsi menyalurkan gas nitrogen daripada tangki gas utama kepada ’Gas Chamber’ CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 12: 

‘Gas Chamber’ – Botol Plastik Sampel PT Berfungsi menyalurkan gas nitrogen kepada 4 Tiub Agihan Gas CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 13: 

Tiub Agihan Gas(Tiub Kedua) – Tiub Silikon & Tip Mikropipette 1.0 ml Berfungsi mengagihkan dan menyemburkan gas nitrogen daripada ’Gas Chamber’ kedalam botol sampel CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 14: 

Tiub Saluran Sisa (Tiub Ketiga) – Tiub Silikon & Tip Mikropipette 0.1ml Berfungsi menyalurkan keluar bau dan komponen bahan pelarut kepada Saluran Keluar Sisa CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 15: 

‘Stopper’ – Penutup Flat Evaporator Flask (Botol Sampel) Berfungsi menghalang bahan pelarut keluar daripada atas botol sampel ketika proses CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 16: 

Saluran Keluar Sisa – Tip Mikropipette saiz 10ml Berfungsi menyalurkan bau dan komponen pelarut daripada Tiub Ketiga kedalam air serta menyokong “Holder” Botol Sampel CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 17: 

“Holder” Botol sampel – Bahan Plastik Terbuang Berfungsi sebagai tapak untuk botol sampel (flat evaporator flask) semasa pengeringan CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..) KOMPONEN S.N.E.S & FUNGSINYA

Slide 18: 

KOMPONEN LENGKAP S.N.E.S CADANGAN PENYELESAIAN(Samb..)

Slide 19: 

? BAGAIMANA S.N.E.S BERFUNGSI?

Slide 20: 

Air Tiub Agihan Sisa Nitrogen masuk Takung Air Gas Chamber Tiub Agihan Gas Saluran Keluar Sisa

Slide 21: 

a. Pengurangan Kos Operasi 1. Penjimatan kos pembelian alatan Contoh Alatan : Turbo Vap LV EVAPORATOR Brand Zymark (Gambar) - Kos = RM 31,000.00 - Memerlukan aksesori tambahan (Test tube) Kos S.N.E.S = RM 450.00 FAEDAH PROJEK

Slide 22: 

Pengurangan Kos Operasi (Samb.) 2. Penggunaan gas Nitrogen yang optima - Untuk kandungan gas sebanyak 1900kPa, jumlah sampel yang dapat dikeringkan sebagaimana berikut:- Sebelum inovasi : 124 sampel Selepas inovasi : 198 sampel (Sumber : En. Amran bin Hasan) FAEDAH PROJEK(Samb..)

Slide 23: 

Pengurangan Kos Operasi (Samb.) 2. Penggunaan gas Nitrogen yang optima - Untuk kandungan gas sebanyak 1900kPa, jumlah sampel yang dapat dikeringkan sebagaimana berikut:- Sebelum inovasi : 124 sampel Selepas inovasi : 198 sampel (Sumber : En. Amran bin Hasan) FAEDAH PROJEK(Samb..)

Slide 24: 

Pengurangan Kos Operasi (Samb.) 3. Penjimatan pembayaran elaun lebih masa. (berdasarkan kuantiti sampel untuk dianalisis ) Jadual dibawah menunjukkan perbezaan masa untuk menyiapkan kerja-kerja analisis sisa dadah veterinar untuk 20 sampel berdasarkan kaedah analisis. (Sumber : En. Amran bin Hasan) FAEDAH PROJEK(Samb..)

Slide 25: 

b. Penjimatan Masa Dan Peningkatan Hasil Kerja Data mengenai masa yang diambil serta bilangan sampel yang dapat disiapkan sebelum dan selepas inovasi adalah seperti dibawah. Sebelum inovasi ; 10 sampel = 100 minit, Selepas inovasi ; 10 sampel = 38 minit (Sumber : En. Amran bin Hasan) Keputusan – Penjimatan Masa Sebelum inovasi ; 80 minit = 8 sampel Selepas inovasi ; 80 minit = 21 sampel Keputusan – Peningkatan Hasil Kerja FAEDAH PROJEK(Samb..)

Slide 26: 

c. Peningkatan Tahap Kepuasan Pelanggan (Dalaman) Hasil kajiselidik kepuasan pelanggan dalaman yang melibatkan 13 orang kakitangan teknikal seperti dibawah. Pada keseluruhannya 92% responden berpuashati dengan hasil inovasi yang dilaksanakan dan mengakui S.N.E.S. ini membantu mempercepatkan proses pengeringan didalam menjalankan analisis kimia parameter sisa dadah veterinar. FAEDAH PROJEK(Samb..)

Slide 27: 

KUMPULAN ’TRIO’ MAKMAL KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN INOVASI ”SMART NITROGEN EVAPORATOR SYSTEM” (S.N.E.S) Seksyen : ........................................... Jawatan : ..................................................................................... Tarikh : ............................................ Sila tandakan  diruangan yang disediakan berdasarkan pilihan anda. Terima kasih diatas kerjasama yang anda berikan.

Slide 28: 

Menambahkan keyakinan dan keupayan juruanalisis. Meningkatkan motivasi juruanalisis. Memberi keseronokan dan kepuasan dalam menjalankan analisis. Mewujudkan persekitaran kerja yang lebih selesa. Faedah – Faedah Lain FAEDAH PROJEK(Samb..)

Slide 29: 

Sumbangan projek kepada objektif Kementerian / Kerajaan Projek inovasi yang dilaksanakan oleh Kumpulan ”TRIO” Makmal Keselamatan Dan Kualiti Makanan Kelantan berjaya memenuhi objektif makmal iaitu kearah peningkatan kecekapan dalam menjalankan sesuatu analisis bagi sampel yang diterima daripada pelanggan. Projek ini telah mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyiapkan analisis sisa dadah veterinar yang sebelum ini mengambil masa yang lebih lama untuk disiapkan. Dengan pengurangan masa yang diambil ini, pengeluaran keputusan analisis dapat dipercepatkan dan ini memenuhi kehendak Organisasi.

Slide 30: 

mkmmkel@tm.net.my SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help