cac loai card

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CÁC LOẠI CARD :

CÁC LOẠI CARD I. VGA CARD

PowerPoint Presentation:

1.1. Thông số kỹ thuật 1.1.1 Nhiệm vụ của VGA card Quá trình đưa dữ liệu ra màn hình thông qua VGA

PowerPoint Presentation:

1.1.2. ý nghĩa bộ nhớ video RAM trên VGA 1.1.3. Tốc độ VGA card 1.1.4. Mức điện áp của VGA khe AGP 1.1.5. Khe cắm PCI Express 1.1.6. Những thông số của VGA 1.1.7. Sự quan trọng của VGA

authorStream Live Help