tiet 41 bai tiet nuoc tieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KiÓm tra bµi cò EM HÃY NÊU TÊN CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU ?

PowerPoint Presentation:

THẬN ỐNG DẪN NƯỚC TIỂU BÓNG ĐÁI ỐNG ĐÁI

PowerPoint Presentation:

MỖI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CỦA THẬN GỒM NHỮNG PHẦN CHÍNH NÀO ? CẦU THẬN NANG CẦU THẬN ỐNG THẬN

PowerPoint Presentation:

TIẾT 41: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

PowerPoint Presentation:

BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I. TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU QUÁ TRÌNH LỌC MÁU QUÁ TRÌNH HẤP THỤ LẠI QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT TIẾP CẦU THẬN NANG CẦU THẬN ỐNG THẬN MAO MẠCH QUANH ỐNG THẬN Em hãy nghiên cứu thông tin và quan sát sơ đồ 39.1 sách giáo khoa để tìm hiểu sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở đâu ? Gồm những quá trình nào ?

PowerPoint Presentation:

Các thành phần của máu được ổn định Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình: + Lọc máu ở nang cầu thận + Hấp thụ lại + Bài tiết tiếp Ở ống thận

ĐIỀN NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT ( Nước tiểu đầu, trừ tế bào máu và prôtêin, các chất không cần thiết và chất có hại, chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng..) vào sơ đồ tóm tắt sự hình thành nước tiểu dưới đây cho chính xác:

ĐIỀN NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT ( Nước tiểu đầu, trừ tế bào máu và prôtêin, các chất không cần thiết và chất có hại, chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng.. ) vào sơ đồ tóm tắt sự hình thành nước tiểu dưới đây cho chính xác Máu Lọc máu qua màng lọc ( …………………… ) Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) …………… Hấp thụ lại Bài tiết tiếp ( ……………………… ) Nước tiểu chính thức Nước tiểu đầu ( các chất không cần thiết và chất có hại ) ( chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng …) Trừ tế bào máu và protein …………………….

PowerPoint Presentation:

THÀNH PHẦN NƯỚC TIỂU ĐẦU KHÁC VỚI MÁU Ở CHỖ NƯỚC TIỂU ĐẦU MÁU Không có các tế bào máu và prôtêin Có các tế bào máu và prôtêin

PowerPoint Presentation:

Phân biệt nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức? Các chất chứa trong nước tiểu Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức Nồng độ các chất hòa tan Các chất cặn bã Các chất dinh dưỡng loãng đậm đặc có ít có nhiều có nhiều gần như không có

PowerPoint Presentation:

I. TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU  Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình: + Quá trình lọc máu: ở cầu thận tạo ra nước tiểu đầu + Quá trình hấp thụ lại ở ống thận + Quá trình bài tiết tiếp: Hấp thụ lại chất cần thiết Bài tiết tiếp chất thừa, chất thải tạo thành nước tiểu chính thức

PowerPoint Presentation:

II. THẢI NƯỚC TIỂU Ở người bình thường có khoảng 1440 lít máu qua thận để lọc mỗi ngày, tạo thành khoảng 170 lít nước tiểu đầu. Nhờ quá trình hấp thụ lại sau đó mà chỉ tạo thành khoảng 1,5 lít nước tiểu chính thức . Vậy nước tiểu chính thức được bài tiết ra ngoài cơ thể như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

II. THẢI NƯỚC TIỂU

PowerPoint Presentation:

Nước tiểu chính thức Bể thận ỐNG DẪN NƯỚC TIỂU Bóng đái ỐNG ĐÁI Ra ngoài II. THẢI NƯỚC TIỂU 

PowerPoint Presentation:

Vậy thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là quá trình lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể nhằm duy trì ổn định nồng độ các chất trong máu.

PowerPoint Presentation:

Sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục. Nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra vào những lúc nhất định. ? Có sự khác nhau đó là do đâu.

CÓ SỰ KHÁC NHAU ĐÓ LÀ DO :

CÓ SỰ KHÁC NHAU ĐÓ LÀ DO + Máu tuần hoàn liên tục qua thận để lọc tạo thành nước tiểu (không theo ý muốn) + Nước tiểu chính thức được tích trữ trong bóng đái khi lên tới 200ml, đủ áp lực để gây cảm giác muốn đi tiểu. Nếu cơ vòng mở ra (có sự phối hợp co của cơ bóng đái và cơ bụng)  nước tiểu mới thoát ra ngoài.

PowerPoint Presentation:

Giải thích tại sao trẻ em thì hay đái dầm? Còn người già khó điều khiển phản xạ đi tiểu? GIẢI THÍCH Tại sao không nên nhịn tiểu? Không nên nhịn tiểu vì để lâu các chất tạo sỏi có cơ hội tích tụ lại trong cơ quan bài tiết dần hình thành sỏi thận. - Ở trẻ em phản xạ thần kinh chưa phát triển do đó chưa ý thức được việc tiểu tiện. - Ở người già do cơ vân co không tốt.

Câu 1: Nước tiểu được tạo thành ở::

Câu 1 : Nước tiểu được tạo thành ở: Các đơn vị chức năng của thận Bể thận Vỏ thận Nang cầu thận a b c d HS làm bài tập trắc nghiệm sau:

Câu 2: Sản phẩm được tạo thành trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận là::

Câu 2 : Sản phẩm được tạo thành trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận là: Các chất dinh dưỡng Các chất thải Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức a b c d

Câu 3: Sau khi được tạo thành, nước tiểu chính thức được đổ vào::

Câu 3 : Sau khi được tạo thành, nước tiểu chính thức được đổ vào: Vỏ thận Tủy thận Bể thận Cầu thận a b c d

Câu 4: Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là::

Câu 4 : Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là: Lọc máu lấy lại chất dinh dưỡng cho cơ thể Đón nhận các chất thải từ tế bào để đưa ra ngoài Hấp thụ lại các chất cần thiết cho cơ thể Lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất dư thừa để thải ra ngoài cơ thể a b c d

? Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chổ trống, hoàn thành sơ đồ tóm tắt quá trình tạo thành nước tiểu::

? Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chổ trống, hoàn thành sơ đồ tóm tắt quá trình tạo thành nước tiểu: Máu ......…(1)…...... Nước tiểu chính thức Lọc máu qua màng lọc Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) Nước tiểu đầu ........(2)............ (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng..) Bài tiết tiếp (….....…(3)…….....) Hấp thụ lại (các chất cặn bã ...)

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: Học bài, trả lời các câu hỏi SGK trang 127 Hoàn thành các bài tập ở vở bài tập:bài 39 Nghiên cứu bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu theo nội dung sau: - Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu. Hậu quả do các tác nhân đó gây ra cho HBT Nghiên cứu bảng 40 sgk.

PowerPoint Presentation:

Chúc mừng em đã trả lời đúng! 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Rất tiếc em trả lời sai rồi! 1 2 3 4

EM CÓ BIẾT:

EM CÓ BIẾT Cơ chế hoạt động của thận và của thận nhân tạo ? - Máu hấp thụ lại và bài tiết tiếp qua ống thận là chủ động, mang tính chọn lọc (vì cần nhiều năng lượng) Ở thận nhân tạo cơ chế bị động do áp lực lọc

authorStream Live Help