bai 13 cau tao ngoai cua than

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

bài học

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN. Nguyễn Thị Phương – SP Sinh k37 Sinh học 6 CHƯƠNG III: THÂN.

Slide 2:

Kiểm tra bài cũ . Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng . - Rễ củ :chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa , tạo quả - Rễ móc :Bám vào trụ , giá thể giúp cây leo lên - Rễ thở : giúp cây hô hâp trong khồng khí - Rễ giác mút : lấy thức ăn từ cây chủ - Rễ chống : nâng đỡ cơ thể .    

Thân cây gồm những bộ phận nào?:

Thân cây gồm những bộ phận nào ? Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân Chồi ngọn Chồi nách Cành Thân chính

Nêu những điểm giống nhau giữa thân và cành?:

Nêu những điểm giống nhau giữa thân và cành ? Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân

Slide 5:

+ Giống nhau : Đều có chồi ngọn , có lá , kẽ lá có chồi nách . Thân Cành -Do chồi ngọn phát triển - Thường mọc đứng -Do chồi nách phát triển - Mọc xiên + Khác nhau : Nêu những điểm giống và khác nhau giữa thân và cành ? Cành được coi là thân phụ

Đầu cành, đầu thân:

Đầu cành , đầu thân Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành ?

Vị trí của chồi nách?:

Vị trí của chồi nách ? Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân Ở nách lá Dọc thân và cành

Phát triển thành thân cây:

Phát triển thành thân cây Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây ?

Slide 9:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân

Em hãy nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thân cây? :

Em hãy nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thân cây ? Thân chính có hình trụ , trên thân có các thân phụ là cành . Đỉnh thân chính và cành có các chồi ngọn . Dọc thân và cành có lá , ở kẽ lá là chồi nách . Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân

Slide 11:

Cấu tạo ngoài của thân Thân chính Cành Chồi ngọn Chồi nách Chồi lá Chồi hoa Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 12:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá ? Mô phân sinh ngọn Mầm hoa Mầm lá

-Giống nhau: đều có mầm lá bao bọc:

- Giống nhau : đều có mầm lá bao bọc Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân So sánh về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá ? Khác nhau : + chồi lá : có mô phân sinh ngọn + chồi hoa : có mầm hoa

Slide 14:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân Chồi hoa , chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây ? - chồi lá : cành mang lá - Chồi hoa : cành mang hoa hoặc hoa

Kết luận::

Kết luận : - Thân gồm : thân chính , cành , chồi ngọn và chồi nách . - Chồi nách phát triển thành cành mang lá , hoặc cành mang hoa , hoặc hoa . - Chồi ngọn giúp thân , cành dài ra . Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân

Slide 16:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. cấu tạo ngoài của thân 2. Các loại thân Dựa vào đặc điểm nào mà người ta phân chia các loại thân ? Có mấy dạng thân chính ? Là những dạng thân nào ? Đặc điểm của từng dạng thân là gì ?

Slide 17:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 18:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. Cấu tạo ngoài của thân 2. Các loại thân Dựa vào đặc điểm nào mà người ta phân chia các loại thân ? Dựa vào vị trí của thân cây só với mặt đất . Có mấy dạng thân chính ? Là những dạng thân nào ? Có 3 dạng thân chính : thân đứng , thân bò , thân leo . Trong thân đứng thì gồm có thân cột , thân cỏ , thân gỗ .

Slide 19:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. Cấu tạo ngoài của thân 2. Các loại thân Đặc điểm của từng dạng thân là gì ?

Slide 20:

Thân gỗ : cứng , cao , có cành . Thân cột : cứng , cao , không cành . Thân cỏ : mềm , yếu , thấp . Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 21:

Tua cuốn Thân quấn Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . Thân leo : leo bằng nhiều các như thân cuấn , tua cuốn .

Slide 22:

Thân bò: Mềm yếu, bò lan sát đất. Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 23:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 24:

Các loại thân Thân đứng Thân leo Thân bò Thân quấn Thân cỏ Thân cột Thân gỗ Tua cuốn Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 25:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . 1. Cấu tạo ngoài của thân 2. Các loại thân Cây chuối thuộc loại thân nào ? Thân cỏ

Slide 26:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . Hoàn thành bảng : các dạng thân cây 1. Cấu tạo ngoài của thân 2. Các loại thân STT Tên Cây Thân đứng Thân leo Thân bò Thân gỗ Thân cột Thân cỏ Thân quấn Tua cuốn 1 Hồng Xiêm 2 Khoai lang 3 Đậu tương 4 Cau 5 Mướp 6 Đỗ Khế

Slide 27:

Bài 13: cấu tạo ngoài của thân . Hoàn thành bảng : các dạng thân cây 1. Cấu tạo ngoài của thân 2. Các loại thân STT Tên Cây Thân đứng Thân leo Thân bò Thân gỗ Thân cột Thân cỏ Thân quấn Tua cuốn 1 Hồng Xiêm x 2 Khoai lang x 3 Đậu tương x 4 Cau x 5 Mướp x 6 Đỗ Khế x

Slide 28:

Câu 1: T hân cây gồm những bộ phận nào ? A. Thân chính , thân phụ , chồi , ngọn , chồi nách . B. Thân chính , cành , chồi , ngọn , chồi nách . C: Thân chính , chồi ngọn , chồi nách D: cả A và B Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Hoan hô ! Bạn đã đúng. Củng cố

Slide 29:

Câu 2: Chồi nách sẽ phát triển thành ? a. Ngọn cây d. Cành mang lá , cành mang hoa ngọn cây . b . Lá cây c. Cành mang lá , cành mang hoa Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi . Hoan hô ! Bạn đã đúng . Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 30:

Câu 3: Cây ngô thuộc loại thân gì ? : a. Thân đứng b. Thân gỗ c. Thân cột d. Thân cỏ Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Hoan hô ! Bạn đã đúng. Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Học bài và trả lời câu hỏi cuối sách hoàn chỉnh . Làm bài tập SGK tr.45. Bài 13: cấu tạo ngoài của thân .

Slide 32:

Chúc các em học giỏi !

authorStream Live Help