Idade Moderna_brais

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

idade moderna

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Idade Moderna 1 J 1.492-1.789 (Descubrimento de América ata a Revolución francesa)

PowerPoint Presentation:

ÍNDICE *A Idade Moderna en Europa *Sociedade en Europa *A Idade Moderna en España *A sociedade e a cultura de España

PowerPoint Presentation:

A Idade Moderna en Europa En 1.492,unha expedición española dirixida polo navegante Cristovo Colón chegou a América. Co descubrimento de América por parte dos españois, comezou a Idade Moderna en Europa. Outros grandes cambios desta época foron: -Os descubrimentos xeográficos. -O desenvolvemento do comercio. -A aparición das monarquías absolutas. -As novas correntes relixiosas.

PowerPoint Presentation:

your text Sociedade en Europa Os cambios do século XVI transformaron de sociedade europea: O rei era a máxima autoridade de cada reino. Dirixía o goberno e era o único que podía posuír un exercito. A nobreza e a Igrexa eran grupos privilexiados, que posuían gran parte da terra e non pagaban impostos. A nobreza e o clero debían axudar o rei no goberno. O xente do común era o grupo social máis numeroso e debía pagar impostos. Formábano: Burgueses. Habitantes das cidades que traballaban o comercio. Artesáns. Vivían nas cidades e organizábanse en gremios. Campesiños. Non adoitaban ter terras e traballaban as da nobreza e a Igrexa.

PowerPoint Presentation:

Idade Moderna en España A Idade Moderna comezou en España a finais do século XV, baixou o reinado dos Reis Católicos. Estes reis uniron as coroas de Castela e Aragón, que desde entón tiveron o mesmo rei, aínda que cada un conservou as súas leis. Reforzaron o seu poder fronte aos nobres e crearon unha monarquía autoritaria, de forma que os reis se converteron na máxima autoridade .militar e xudicial. Estenderon os seus dominios con conquistas no norte de África e o sur de Europa e financiaron as viaxes de descubrimento en América. No século XVI, España alcanzou un gran poder baixo os reinados de Carlos 1 e de o seu fillo, Filipe 2. estes reis dun gobernaron un gran imperio. Carlos 1 herdou extensos territorios en Europa e iniciou a colonización de América. Filipe 2 ampliounos coa conquista das illas Filipinas.

PowerPoint Presentation:

A sociedade e a cultura de España Na Idade Moderna, aínda existía en España unha clara división entre grupos sociais: -A nobreza e o clero eran os grupos privilexiados. Posuían gran parte da terra e non pagaban impostos. A Igrexa tivo grande importancia na América española, onde fundou misións para estender o catolicismo entre os indíxenas. -A xente común tiña que pagar impostos. Aínda que os burgueses enriqueceron grazas ao comercio con América, a maior parte dos campesiños e artesáns vivían en condicións de pobreza. No século XVII, a pesar da crave crise, España viviu unha etapa de esplendor cultural, que se coñece como o Século de Ouro. Nesa época xurdiron grandes pintores como Velázquez, Murillo ou Zurbarán.

PowerPoint Presentation:

Idade Moderna en Galicia Como a Idade Moderna en Galicia é moi parecida á de España imos ver uns vídeos. Que eran e facían os fidalgos en Galicia: http://www.youtube.com/watch?v=IJ4TS3uhGVM&feature=BFa&list=PLCFABE49E00E24B27 Os xuícios da Idade Moderna en Galicia: http://www.youtube.com/watch?v=937-_IIvIeo&feature=bf_next&list=PLCFABE49E00E24B27 Invento da Idade Moderna con máis impacto en Galicia: http://www.youtube.com/watch?v=68YKs240Ihg&feature=youtu.be

PowerPoint Presentation:

Por Alex, Brais, Diego e Jean Carlo.

authorStream Live Help