Sinh Nhật Thứ 7 ĐCN_TDH Quotes_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Mừng sinh Nhật Thứ 7 ĐCN. Quotation: Trần Đinh Hoành.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Happy 7 TH Birthday Đọt Chuối Non PPS: Trần Lê Túy Phượng Quotation: Trần Đình Hoành

Slide2:

Khi yêu người ta sẽ bình đẳng và khiêm tốn, khi khiêm tốn ta sẽ mất cái tôi. Và mất cái tôi thì ta được giải thoát khỏi vòng đau khổ.

Slide3:

Người không có khả năng hiểu người khác thì làm gì cũng sai, nói gì ai cũng giận.

Slide4:

H ãy để lời nói của mình ảnh hưởng tốt cho cuộc đời.

Slide5:

Tha thứ không để làm cho người bị ta giận được khỏe, mà đầu tiên là làm cho ta khỏe .

Slide6:

Nếu bạn không tha thứ cho người khác, Chúa không tha thứ cho bạn.

Slide7:

C ó một điều các bạn nên chú ý, đó là luật nhân quả. Nếu các bạn sống tử tế và nhân ái thì đó là nhân tốt .

Slide8:

Thiền học là để chúng ta không bị vướng mắc vào bất kì điều gì, tâm luôn rỗng lặng an nhiên tự tại, sống tự nhiên và tùy duyên với cuộc đời.

Slide9:

Đừng chấp vào chữ nghĩa. Hãy sống thật, thực hành, thử nghiệm, kinh nghiệm. Rồi bạn sẽ hiểu.

Slide10:

Không chấp vào đâu thì ta được giải thoát, không có g ì để làm cho ta khổ.

Slide11:

Sống Thiền là sống an nhiên tự tại, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không vướng vào đâu, không chấp vào đâu.

Slide12:

K hi đau quá hãy đối diện và vỗ về cơn đau của mình, rồi cơn đau và cơn bão sẽ qua đi vào thời gian của chúng.

Slide13:

Luyện tâm là luyện trái tim cho mạnh mẽ, đồng thời có nhiều tình yêu

Slide14:

Sự khác biệt giữa tĩnh lặng và vô cảm, là người vô cảm chỉ biết mình mà không quan tâm đến ai, người tĩnh lặng thì quan tâm đến tất cả mọi chúng sinh .

Slide15:

T rái tim trẻ thơ vào thẳng nước Thiên đàng, dù Thiên đàng trong tâm ta hay Thiên đàng ở thế giới Cực Lạc

Slide16:

C húng ta cần nhớ đo lường chính mình là điều khó.

Slide17:

Không biết đạo đức là gì có nghĩa là lời mẹ dạy đã vất hết rồi.

Slide18:

Happy 7 TH Birthday Đọt Chuối Non Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

authorStream Live Help