101 Zen47_Họa sĩ tham lam_The Stingy Artist_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 47 - The Stingy Artist. 101 Truyện Thiền. Truyện 47. Họa Sĩ Tham Lam Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 47. Hoa sĩ tham lam 47. The Stingy Artist Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Gessen là một thiền sư họa sĩ. Trước khi vẽ hay sơn một bức tranh, thiền sư luôn luôn yêu cầu trả tiền trước, và giá của thiền sư rất cao. Thiền sư có tiếng là “Họa sĩ tham lam.” Gessen was an artist monk. Before he would start a drawing or painting he always insisted upon being paid in advance, and his fees were high. He was known as the “Stingy Artist.”

PowerPoint Presentation:

Một nàng ca kỹ hỏi thiền sư vẽ tranh. “Cô có thể trả bao nhiêu?” Gessen hỏi. “Bất cứ giá nào ông tính,” cô gái trả lời, “nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi.” A geisha once gave him a commission for a painting. “How much can you pay?” inquired Gessen. “‘Whatever you charge,” replied the girl, “but I want you to do the work in front of me.”

PowerPoint Presentation:

Rồi ngày nọ nàng ca kỹ gọi Gessen. Cô đang mở tiệc khoản đãi thân chủ của cô. Gessen vẽ rất đẹp. Khi đã xong, thiền sư đòi giá cao nhất cho thời gian làm việc của mình. So on a certain day Gessen was called by the geisha. She was holding a feast for her patron. Gessen with fine brush work did the painting. When it was completed he asked the highest sum of his time.

PowerPoint Presentation:

Thiền sư được trả tiền. Rồi nàng ca kỹ quay về hướng thân chủ của cô và nói: “Anh chàng họa sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta thì được nhưng đầu của ông ta bẩn thỉu; tiền có thể làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn thỉu như vậy không đáng để trưng bày. Chỉ đáng để làm đẹp váy lót của tôi.” He received his pay. Then the geisha turned to her patron saying: “All this artist wants is money. His paintings are fine but his mind is dirty; money has caused it to become muddy. Drawn by such a filthy mind, his work is not fit to exhibit. It is just about good enough for one of my petticoats.”

PowerPoint Presentation:

Nàng cởi váy, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác trên mặt sau của váy lót của nàng. “Cô trả bao nhiêu?” Gessen hỏi. “Ô bao nhiêu cũng được,” cô gái nói. Gessen ra một giá rất cao, vẽ bức tranh theo cách yêu cầu, rồi ra về. Removing her skirt, she then asked Gessen to do another picture on the back of her petticoat. “How much will you pay?” asked Gessen. “Oh, any amount,” answered the girl. Gessen named a fancy price, painted the picture in the manner requested, and went away.

PowerPoint Presentation:

Sau này người ta biết được Gessen có những lý do này để cần tiền: Tỉnh của Gessen thường bị nạn đói. Người giàu không giúp người nghèo, vì vậy Gessen có một nhà kho bí mật, chẳng ai biết. Thiền sư giữ đầy gạo trong kho, chuẩn bị cho những khi khẩn cấp. It was learned later that Gessen had these reasons for desiring money: A ravaging famine often visited his province. The rich would not help the poor, so Gessen had a secret warehouse, unknown to anyone, which he kept filled with grain, prepared for these emergencies.

PowerPoint Presentation:

Từ làng của thiền sư đến Đền Thờ Tổ Quốc đường xá rất xấu và nhiều khách lữ hành khốn đốn khi đi đường. Thiền sư muốn làm một con đường tốt hơn. From his village to the National Shrine the road was in very poor condition and many travelers suffered while traversing it. He desired to build a better road.

PowerPoint Presentation:

Thầy của Gessen đã qua đời mà không thực hiện được giấc mơ xây một ngôi chùa. Thiền sư muốn hoàn thành ý nguyện cho thầy. His teacher had passed away without realizing his wish to build a temple, and Gessen wished to complete this temple for him.

PowerPoint Presentation:

Sau khi Gessen đã hoàn thành ba ước nguyện này, thiền sư vất cọ, vất đồ nghề vẽ, và rút lên núi ở, không bao giờ vẽ nữa. After Gessen had accomplished his three wishes he threw away his brushes and artist’s materials and, retiring to the mountains, never painted again.

PowerPoint Presentation:

Bình: Mục đích ta có trong tâm cho hành động của ta làm cho hành động có ý nghĩa. Chạy theo tiền để làm giàu cho mình là vướng mắc. Kiếm tiền để giúp người và hiển dương giáo pháp là Thiền. Và tâm ta thì ta biết, chẳng cần quan tâm đến bình phẩm của người khác. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: The purpose we have in our heart for our actions gives the meaning to the actions. Going after money to build wealth for ourselves, that is attachment. Making money to help people and to expand the reach of Dharma, that is Zen. We know our own heart, no need to be concerned about other people’s comments or judgments. (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 48: “ Tỉ lệ chính xác – Accurate proportion ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help