Zen_Nhạn ảnh_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Zen. Thiền. Nhạn ảnh. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhạn ảnh (Thiền sư Hương Hải 1625 – 1715) Việt dịch & bình: Trần Đình Hoành Th ực hiện PPS: Trần Lê Túy Phượng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Nhạn ảnh Nhạn quá trường không Ảnh trầm hàn thủy Nhạn vô di tích chi ý Thủy vô lưu ảnh chi tâm       (Thiền sư Hương Hải 1625-1715) Ảnh nhạn Nhạn qua trời dài Ảnh chìm nước lạnh Nhạn không để dấu, là ý Nước không giữ ảnh, là tâm      (Trần Đình Hoành)

PowerPoint Presentation:

Nhạn là ngỗng trời. Mọi sự xảy ra trong đời ta đều là cánh nhạn ngang trời. Nhạn qua đi mà không để lại dấu gì trên trời, vì mọi sự trên đời đều chỉ là ánh chớp, phù du ảo ảnh, có đó rồi mất đó trong cõi vô cùng. Mặt nước là tâm ta, phản chiếu nhạn thành ảnh, nhưng cũng không giữ ảnh nhạn; nhạn đi qua rồi, tâm lại rỗng lặng như trước. Tức là, dù chuyện gì xảy ra trong đời ta, thì đó cũng chỉ như là ảnh nhạn bay qua, chỉ một lúc ngắn là trong tâm lại chẳng có chuyện đó nữa. (Ý và tâm chỉ là một, và ta gọi chung là “tâm”. Ý và tâm không phải là 2 điều khác nhau, dù là tiếng Anh thì đôi khi dịch “tâm” là “mind”, đôi khi dịch là “heart”, nhưng thực ra “tâm” là “mind heart”). Tâm rỗng lặng. Mọi sự trên đời đều đi qua tâm như một ảnh nhạn trong một lúc. Ảnh đi qua nước nhưng không gây sóng nước và ảnh sẽ biến đi. Tâm luôn rỗng lặng và an lạc. Đó là thiền. (Trần Đình Hoành bình)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help