101 Zen39_Ngủ Ngày_Sleeping In The Daytime_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền - Truyện 39 - Ngủ Ngày. 101 Zen Story - Story 39 - Sleeping In The Daytime. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 39. Ngủ ngày 39. Sleeping in the Daytime Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Thiền sư Soyen Shaku qua đời năm sáu mươi mốt tuổi. Làm tròn sự nghiệp đời mình, thiền sư để lại một giáo huấn phong phú hơn hẳn giáo huấn của nhiều thiền sư khác. Học trò của thiền sư thường ngủ ngày giữa mùa hè, và dù là thiền sư bỏ qua việc này, thiền sư vẫn không bao giờ phí phạm một giây phút. The master Soyen Shaku passed from this world when he was sixty-one years of age. Fulfilling his life’s work, he left a great teaching, far richer than that of most Zen masters. His pupils used to sleep in the daytime during midsummer, and while he overlooked this he himself never wasted a minute.

PowerPoint Presentation:

Khi mới 12 tuổi, Soyen đã học triết lý thiền Thiên Thai. Vào một ngày hè, trời nóng bức đến nỗi cậu bé Soyen duỗi thẳng chân và ngủ trong khi thầy mình ra ngoài. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu bé Soyen bỗng nhiên tỉnh giấc, nghe thầy đang bước vào, nhưng trễ quá rồi. Cậu đang nằm dài ra đó, chắn ngang cửa. When he was but twelve years old he was already studying Tendai philosophical speculation. One summer day the air had been so sultry that little Soyen stretched his legs and went to sleep while his teacher was away. Three hours passed when, suddenly waking, he heard his master enter, but it was too late. There he lay, sprawled across the doorway.

PowerPoint Presentation:

“Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi,” thầy của Soyen thì thầm, bước rón rén qua người Soyen, như thể Soyen là một người khách quý. Kể từ đó, Soyen không bao giờ ngủ trưa nữa. “I beg your pardon, I beg your pardon,” his teacher whispered, stepping carefully over Soyen’s body as if it were that of some distinguished guest. After this, Soyen never slept again in the afternoon.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Các xứ nóng thường có ngủ trưa. Nhưng Nhật không phải là xứ nóng nên ngủ trưa thường được xem là phí phạm thời gian. • Soyen ngủ trưa, thầy không la mắng hay đánh thức, mà lại xin lỗi. Thấy thương trò đến thế, và tôn trọng giấc ngủ “phí thời gian” của trò đến thế, thì tình cảm đó và khiêm tốn đó là bài học lớn đến nỗi trò nhớ cả đời. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • In the warm climate, people usually take a noon nap. Japan is in the cooler climate, and noon nap is usually considered time wasting. • Soyen felt asleep at noon, the teacher neither woke him up nor scolded him for such a “wasteful” activity. Instead, the teacher apologized to the 12-year-old student. Such love and such humility were so great that Soyen remembered the lesson all his life. (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 40 – “Trong cõi mộng – In Dreamland” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help