101 Zen33_Bàn Tay Của Mokusen_Mokusens Hand_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories33. Story 33 - Mokusens Hand 101 Truyện Thiền33. Truyện 33 - Bàn Tay Của Mokusen Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 33. Bàn Tay Của Mokusen 33. Mokusen’s Hand Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Mokusen Hiki sống trong một ngôi chùa ở tỉnh Tamba. Một trong những thiền sinh của Mokusen phàn nàn về tính hà tiện của vợ anh ta. Mokusen đến thăm bà vợ và đưa nắm tay ra trước mặt chị. “Thầy có ‎ý gì vậy?” chị ta hỏi với ngạc nhiên. “Giả sử nắm tay tôi cứ như thế này hoài. Chị gọi nó là gì?” thiền sư hỏi. “Tật nguyền,” chị trả lời. Mokusen Hiki was living in a temple in the province of Tamba. One of his adherents complained of the stinginess of his wife. Mokusen visited the adherent’s wife and showed her his clenched fist before her face. “What do you mean by that?” asked the surprised woman. “Suppose my fist were always like that. What would you call it?” he asked. “Deformed,” replied the woman.

PowerPoint Presentation:

Rồi thiền sư mở thẳng bàn tay trước mặt chị và hỏi: “Nếu nó cứ như thế này hoài. Thì sao?” “Cũng tật nguyền,” chị nói. “Nếu chị hiểu được bao nhiêu đó,” Mokusen kết thúc, “chị là một người vợ tốt.” Rồi thiền sư ra về. Sau lần viếng thăm của thiền sư, chị vợ giúp anh chồng phân phát cũng như dành dụm. Then he opened his hand flat in her face and asked: “Suppose it were always like that. What then?” “Another kind of deformity,” said the wife. “If you understand that much,” finished Mokusen, “you are a good wife.” Then he left. After his visit, this wife helped her husband to distribute as well as to save.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Cứ đông cứng vào một vị thế, đó là tật nguyền, là chấp. Vô chấp là không dính cứng vào đâu cả. Đó là “Trung đạo” của Phật gia. Trung đạo là chừng mực tự nhiên trong mọi sự–trong cách dùng tiền, cũng như trong đường tu tập Phật pháp. • Cách giáo dục hay nhất là không nói thẳng vào vấn đề của người học trò, chỉ đưa ra nguyên lý tổng quát, rồi để học trò tự hiểu về vấn đề của mình và tự sửa đổi. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Being frozen into one position is deformity–that is attachment. Non-attachment means not clinging onto anything, any position. That is the Buddhist Middle Way. Middle Way means temperament in everything—in the way we spend our money as well as the way we practice Dharma. • The best education for a student is not pointing out her specific issue, but providing her with a general principle and letting her find out the problem and fix it for herself. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC METTA Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 34 – “ Một nụ cười trong cả một đời – A smile in his life time ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help