101 Zen23_Eshun Ra Đi_Eshuns Departure_TDH_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 23. Eshun's departure. 101 Chuyện Thiền. Chuyện 23 - Eshun ra đi.

Comments

Presentation Transcript

Arial:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 23. Eshun Ra Đi 23. Eshun’s Departure Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

Times New Roman:

Khi Thiền cô Eshun đã quá 60 và sắp sửa rời khỏi thế giới này, cô bảo vài vị sư sắp một đống củi giữa sân. Ngồi ngay ngắn giữa đài hỏa táng, cô bảo họ đốt lửa chung quanh. When Eshun, the Zen nun, was past sixty and about to leave this world, she asked some monks to pile up wood in the yard. Seating herself firmly in the center of the funeral pyre, she had it set fire around the edges.

宋体:

“Cô ơi!” một vị sư la lớn, “nóng không cô?” “Chuyện đó chỉ có mấy người ngu như cậu mới quan tâm,” Eshun trả lời. “O nun!” shouted one monk, “is it hot in there?” “Such a matter would concern only a stupid person like yourself,” answered Eshun.

Office Theme:

Ngọn lửa bốc cao, và ni cô qua đời. The flames arose, and she passed away.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Eshun là ni cô xinh đẹp trong bài “Nếu yêu, hãy yêu công khai” trước đây. • Làm chủ sự ra đi của mình được xem như là một sức mạnh của Phật giáo. Ta không làm chủ được sinh, nhưng ít ra cũng làm chủ được tử. • Sự điềm tĩnh của một người đi vào cõi chết. Đó là mức tĩnh lặng cuối cùng mà chúng ta có thể đạt được. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Eshun is the beautiful nun in the story “If you love, love openly”.   • Having control over one’s own death is considered the strength of Buddhism. We don’t have control over our own birth, but at least we have the power to control our own death.   • The calmness to enter death is the ultimate serenity we may ever achieve.   (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 24 – “Tụng Kinh” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help