101 Zen22_Trái Tim Tôi Cháy Như Lửa_My Heart Burns Like Fire_TDH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Story 22 "My Heart Burns Like Fire. 101 Chuyện Thiền. Chuyện số 22 "Trái Tim Tôi Cháy Như Lửa"

Comments

Presentation Transcript

Arial:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 22. Trái tim tôi cháy như lửa 22. My Heart Burns Like Fire Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

Times New Roman:

Soyen Shaku, thiền sư đầu tiên đến Mỹ, nói: “Tim tôi cháy như lửa nhưng mắt tôi lạnh như tro chết.” Soyen Shaku, the first Zen teacher to come to America, said: “My heart burns like fire but my eyes are as cold as dead ashes.”

宋体:

Thiền sư có những quy luật thực hành mỗi ngày trong đời, như sau: • Mỗi buổi sáng trước khi thay áo quần, đốt nhang và ngồi thiền. He made the following rules which he practiced every day of his life: • In the morning before dressing, light incense and meditate.

Office Theme:

• Đi ngủ đúng giờ mỗi ngày. Ăn đúng giờ. Ăn vừa đủ, không bao giờ đến mức thỏa mãn. • Retire at a regular hour. Partake of food at regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction.

PowerPoint Presentation:

• Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách. • Receive a guest with the same attitude you have when alone. When alone, maintain the same attitude you have in receiving guests.

PowerPoint Presentation:

• Cẩn trọng trong lời nói, và nói điều gì thì thực hành điều ấy. • Watch what you say, and whatever you say, practice it.

PowerPoint Presentation:

• Khi cơ hội đến, đừng để nó vuột mất, nhưng luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động. • When an opportunity comes do not let it pass you by, yet always think twice before acting.

PowerPoint Presentation:

• Đừng ân hận về dĩ vãng. Nhìn về tương lai. • Do not regret the past. Look to the future.

PowerPoint Presentation:

• Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé. • Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child.

PowerPoint Presentation:

• Khi đi ngủ, ngủ như là giấc ngủ cuối trong đời. Khi thức dậy, rời khỏi giường tức thì như là vất đi một đôi giày cũ. • Upon retiring, sleep as if you had entered your last sleep. Upon awakening, leave your bed behind you instantly as if you had cast away a pair of old shoes.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Soyen Shaku (釈 宗演, 1859 – 29.10.1919, sinh ở Kamakura, Japan, là thiền sư đầu tiên giảng thuyết ở Mỹ. Thiền sư là Lão Sư (Roshi) của dòng thiền Lâm Tế (Rinzai) và là sư trưởng của cả hai chùa Kencho và Engaky ở Kamakura. Shaku là đệ tử của Imakita Kosen và có một đệ tử rất nổi tiếng trong việc mang Phật học và Thiền học đến phương Tây – Thiền sư D.T. Suzuki. • “Tim tôi cháy như lửa nhưng mắt tôi lạnh như tro chết.” Tình cảm nồng nàn bên trong, nhưng ngoài mặt thì sắc diện lạnh lùng. Mình biết lòng mình được rồi, không cần thiết phải cho cả thiên hạ biết. Dù sao đi nữa thì, nói rằng “tim tôi cháy như lửa” nghe cũng hơi xa lạ với Phật gia, vì Niết Bàn (Nirvana) có nghĩa là “lửa đã tắt.” Annotation:   Soyen Shaku (1859-1010), born in Kamakura, Japan, was the first Zen master to preach in USA. He was a Roshi of the Zinzai line and the abbot of both temples Kencho and Engaky in Kamakura. Shaky was the student of Imakita Kosen and had a student well-known for introducing Buddhism and Zen to the West, Zen master T. D. Suzuki.   “My Heart Burns Like Fire.” Sentimental and warm inside, but cold outside. It’s enough that we know our own heart, no need for the entire world to know.   However, it’s strange to say “my heart burns like fire” in Buddhism, because Nirvana means “the fire is out”.

PowerPoint Presentation:

Các bài giảng của Soyen Shaku ở Mỹ được Thiền sư Suzuki dịch sang Anh ngữ trong quyển Sermons of a Buddhist abbot: addresses on religious subjects • Tám qui luật sống hàng ngày của Shaku : “ Mỗi buổi sáng trước khi thay đồ , đốt nhang và ngồi thiền .” Vài phút tĩnh lặng hoặc cầu nguyện sẽ giúp mở đầu tâm tĩnh lặng cho một ngày . 2. “ Đi ngủ đúng giờ mỗi ngày . Ăn đúng giờ . Ăn vừa đủ , không bao giờ đến mức thỏa mãn .” Các bác sĩ ngày nay cũng khuyên thế . 3. “ Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình . Lúc một mình , giữ thái độ y như lúc tiếp khách .” Thành thật với khách , như thành thật với chính mình ; nghiêm chỉnh với chính mình , như nghiêm chỉnh với khách . 4. “ Cẩn trọng trong lời nói , và nói điều gì thì thực hành điều ấy .” Để lời nói đáng tin. Nói là làm . Soyen Shaky’s sermons in the US were translated by Zen master Suzuki into English in “Sermons of a Buddhist abbot: addresses on religious subjects”.   • Soyen Shaky’s eight daily rules:   1. “In the morning before dressing, light incense and meditate”. Several minutes to meditate or pray help begin the quiet heart for the day.   2. “Retire at a regular hour. Partake of food at regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction.” Doctors also recommend this today .   3. “Receive a guest with the same attitude you have when alone. When alone, maintain the same attitude you have in receiving guests.” Be honest to your guest as you’re honest to yourself. Be respectful to yourself as you’re respectful to your guest.   4. “Watch what you say, and whatever you say, practice it.” So that your words be trustable. Do what you say.

PowerPoint Presentation:

5. “Khi cơ hội đến, đừng để nó vuột mất, nhưng luôn luôn suy nghĩ hai lần trước khi hành động.” Luôn luôn nắm cơ hội, nhưng suy nghĩ kỹ trước khi hành động. 6. “Đừng ân hận về dĩ vãng. Nhìn về tương lai.” Đã làm điều gì lầm lỗi, thì đừng ủ rũ. Chấp nhận lỗi lầm của mình, rồi đứng dậy và hăng hái đi về hướng tương lai. 7. “Có thái độ không biết sợ của một anh hùng và quả tim yêu ái của một em bé.” Anh hùng với tấm lòng yêu ái và trong sáng. 8. “Khi đi ngủ, ngủ như là giấc ngủ cuối trong đời. Khi thức dậy, rời khỏi giường tức thì như là vất đi một đôi giày cũ.” Ngủ là ngủ, thức là thức. Sống mỗi phút “ở đây lúc này.” (Trần Đình Hoành dịch và bình)   “When an opportunity comes do not let it pass you by, yet always think twice before acting.” Grab the opportunity, but think seriously before doing.   “Do not regret the past. Look to the future.” When you make a mistake, don’t brood. Accept the fault, stand up, and march forward to the future.   “Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child.” A hero with the loving heart of a child.”   “Upon retiring, sleep as if you had entered your last sleep. Upon awakening, leave your bed behind you instantly as if you had cast away a pair of old shoes.” When you sleep, sleep. When you wake up, be awake. Live every minute “here and now”.   (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 23 – “Eshun ra đi” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help