101 Zen19_Nguyên Lý Đầu Tiên_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories - story 19 - The First Principle. 101 Chuyện Thiền - chuyện 19 - Nguyên Lý Đầu Tiên

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 19. Nguyên lý đầu tiên 19. The first Principle Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Nếu đến chùa Obaku ở Kyoto ta sẽ thấy một dòng chữ khắc “Nguyên Lý Đầu Tiên”. When one goes to Obaku temple in Kyoto he sees carved over the gate the words “The First Principle.”

PowerPoint Presentation:

Các chữ này lớn lạ thường, và những người rành thư pháp luôn luôn thán phục chúng như là những tác phẩm hàng đầu. Các chữ này do Kosen viết hai trăm năm về trước. The letters are unusually large, and those who appreciate calligraphy always admire them as being a masterpiece. They were drawn by Kosen two hundred years ago.

PowerPoint Presentation:

Lúc viết, thiền sư viết trên giấy, sau đó các nghệ nhân làm bản khắc lớn hơn bằng gỗ. Trong khi thiền sư viết, có một người đệ tử bạo gan ở bên cạnh, vị này đã hòa nhiều lít mực cho thiền sư để viết mấy chữ này và luôn luôn phê bình thư pháp của thiền sư. When the master drew them he did so on paper, from which workmen made the larger carving in wood. As Kosen sketched the letters a bold pupil was with him who had made several gallons of ink for the calligraphy and who never failed to criticize his master’s work.

PowerPoint Presentation:

“Chưa được,” vị đệ tử nói với Kosen sau lần viết đầu. “That is not good,” he told Kosen after the first effort.

PowerPoint Presentation:

“Cái này thì sao?” “Nghèo nàn. Dở hơn cái trước,” vị đệ tử nói. “How is that one?” “Poor. Worse than before,” pronounced the pupil.

PowerPoint Presentation:

Kosen kiên nhẫn viết hết tờ này đến tờ khác cho đến khi 84 chữ “Nguyên Lý Đầu Tiên” đã được viết, mà vị đệ tử vẫn chưa đồng ý. Kosen patiently wrote one sheet after another until eighty-four First Principles had been accumulated, still without the approval of the pupil.

PowerPoint Presentation:

Rồi, khi vị đệ tử bước ra ngoài một lúc, Kosen nghĩ: “Đây là cơ hội để mình thoát được con mắt sắc bén của hắn,” và thiền sư viết vội vã, với tâm trống rỗng mọi tạp niệm. “Nguyên Lý Đầu Tiên.” Then, when the young man stepped outside for a few moments, Kosen thought: “Now is my chance to escape his keen eye,” and he wrote hurriedly, with a mind free from disctraction. “The First Principle.”

PowerPoint Presentation:

“Một tác phẩm tuyệt vời,” vị đệ tử tuyên bố. “A masterpiece,” pronounced the pupil.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Ta không thể làm gì tốt nếu ta bị phân tâm. Lý‎ do phân tâm có thể là lý do rất tầm thường như là có học trò đứng phê phán. Ta có thể lo lắng và phân tâm rất phi lý‎, như là thầy sợ trò chê, chuyên gia sợ người không biết gì chê… • Rộng hơn, trong đời sống hàng ngày, ta có thể bị phân tâm bởi đủ thứ tạp niệm: Sợ mọi người chê cười, sợ mất uy tín, sợ có người giận, sợ không ai khen… Các tạp niệm này làm ta phân tâm hàng ngày và chẳng làm được gì tốt. Annotation: • We cannot do anything well if we are distracted. The cause of distraction may be as mundane as a student’s criticism. We may worry and be distracted irrationally – a teacher is concerned with his student’s criticism, a professional worries about a lay person’s critique. • In a larger sense, in everyday’s life we may be distracted by all kinds of random thoughts: concern about others’ laughing, about losing face, about someone’s anger, about the lack of praise from others… These thoughts distract us throughout the day and prevent us from doing well.

PowerPoint Presentation:

• “Tâm trống rỗng mọi tạp niệm” – còn gọi là Vô Tâm – là nguyên lý đầu tiên của Thiền. (Trần Đình Hoành dịch và bình) • “A mind empty of sundry thoughts” – No Mind – is the first Zen principle. (Trần Đình Hoành annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 20 – “Lời khuyên của mẹ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help