101 Zen18_Một Dụ Ngôn_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Chuyện Thiền - Chuyện 18 - Một Dụ Ngôn

Comments

By: tdhoanh (95 month(s) ago)

Co the minhthuy khong co account với authorStream nen khong download được. Xin lien lac: tdhoanh@gmail.com.

By: minhthuy5823 (96 month(s) ago)

Nhung PPS cua ong ba khong chia se cho moi nguoi download ve de moi nguoi hoc .Vi vay toi thay that la tiec cong trinh cua quy vi

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 18. Một Dụ Ngôn 18. A Parable Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Phật nói một dụ ngôn trong kinh: Một người đàn ông đi ngang cánh đồng và gặp con cọp. Buddha told a parable in a sutra: A man traveling across a field encountered a tiger.

PowerPoint Presentation:

Anh ta chạy, cọp đuổi theo. He fled, the tiger after him.

PowerPoint Presentation:

Chạy đến một vực sâu, anh nắm rễ của một dây leo và nhảy xuống vực. Coming to a precipice, he caught hold of the root of a wild vine and swung himself down over the edge.

PowerPoint Presentation:

Con cọp đứng trên vực đợi anh. The tiger sniffed at him from above.

PowerPoint Presentation:

Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực, một con cọp khác đang đợi dưới đáy để ăn anh. Chỉ có sợi dây leo đang giữ anh lại. Trembling, the man looked down to where, far below, another tiger was waiting to eat him. Only the vine sustained him.

PowerPoint Presentation:

Hai con chuột, một trắng một đen, đang gặm sợi dây leo. Two mice, one white and one black, little by little started to gnaw away the vine.

PowerPoint Presentation:

Anh thấy một quả dâu chín mọng gần anh. The man saw a luscious strawberry near him.

PowerPoint Presentation:

Một tay nắm sợi dây leo, tay kia anh hái trái dâu. Grasping the vine with one hand, he plucked the strawberry with the other.

PowerPoint Presentation:

Ngọt ơi là ngọt! How sweet it tasted!

PowerPoint Presentation:

Bình: • Cọp trên vực và cọp ở dưới vực, tượng trưng cho hai giới hạn của đời người: Cọp sau lưng (trên vực) là quá khứ, hay là sinh; cọp trước mặt (dưới vực) là tương lai, hay là tử. Đời người nằm giữa quá khứ và tương lai. Sơi dây leo tượng trưng cho đời người. Chuột trắng chuột đen là biểu tượng của ngày và đêm, đưa con người dần đến sự chết. Cuộc sống chỉ tạm thời, và ta nhất định sẽ có ngày chết. Annotation: • The two tigers at the top and the bottom of the cliff represent the two limits of the human life. The tiger on the top is the past, or birth; the one at the bottom is the future, or death. Human life is between birth and death, represented by the vine. The white mouse and black mouse represent day and night, bringing human closer to death every day. Life is temporary, and we surely will die some day.

PowerPoint Presentation:

• Thế trái dâu là tượng trưng cho điều gì? – Khoái lạc tạm thời làm cho ta si mê mà quên mất cái nguy đang gặp? Nếu bạn nghĩ vậy thì c ứ nhịn ăn chờ chết. – Cái tươi đẹp thi vị đang hiện ra trước mắt mình? Vậy thì hãy tận hưởng những phút giây hiện tại. Hãy thưởng thức trái dâu mà cuộc đời cho bạn. Hãy sống “ở đây lúc này” thật tròn đầy. Đừng lo chuyện không lo được. • But what does the strawberry stand for? – Fleeting sensual lust that stupefies us and makes us forget the danger in front of us? If you think so, then feel free to starve yourself waiting for death. – The fresh poetic beauty that stand right in front of us? Then, enjoy every present moment. Enjoy the strawberry that life gives you. Live “here and now”, fully.

PowerPoint Presentation:

Trước cọp sau cọp, nếu đến lúc phải chết là ta sẽ phải chết, không cưỡng được, không thể chọn lựa được. Nhưng trái dâu trước mặt, ta có cơ hội chọn lựa. Một là hưởng mật ngọt của nó, hai là để sợ hãi làm ta không thấy được trái dâu, không hưởng được nó. Thiền là không lo sợ. An lạc vui sướng với “lúc này ở đây”. ( Trần Đình Hoành dịch và bình ) Don’t worry about things we can’t control. Tigers in front and in back; when death comes we will die. We can’t avoid death, we have no choice. But the strawberry in front, we have a choice. We can either enjoy its sweet honey, or let our fear hide the strawberry from us, preventing us from enjoying it. Zen means no fear. Peace and happiness, “here and now”. ( Tran Dinh Hoanh annotated )

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 19 – “Nguyên Lý Đầu Tiên” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help