101 Zen15_Shoun và Mẹ_TDH-TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. 101 Chuyện Thiền. Shoun và Mẹ

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 15. Shoun và Mẹ 15. Shoun and Mother Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Shoun là một vị thầy về thiền Tào Động. Khi còn là học trò, bố của Shoun qua đời, Shoun phải chăm sóc mẹ. Mỗi khi vào phòng thiền, Shoun luôn luôn mang mẹ đi theo. Vì có mẹ đi theo, mỗi khi Shoun viếng một tu viện, ông không thể sống chung với các vị sư khác. Shoun became a teacher of Soto Zen. When he was still a student his father passed away, leaving him to care for his old mother. Whenever Shoun went to a meditation hall he always took his mother with him. Since she accompanied him, when he visited monasteries he could not live with the monks.

PowerPoint Presentation:

Vì vậy Shoun xây một nhà nhỏ để lo cho mẹ. Shoun chép lại kinh sách, và thi ca nhà Phật, và nhờ đó nhận được ít tiền mua thực phẩm. So he would build a little house and care for her there. He would copy sutras, Buddhist verses, and in this manner receive a few coins for food.

PowerPoint Presentation:

Khi Shoun mua cá cho mẹ, người ta chế giễu ông, vì người tu hành không được ăn cá. Nhưng Shoun không màng. When Shoun bought fish for his mother, the people would scoff at him, for a monk is not supposed to eat fish. But Shoun did not mind.

PowerPoint Presentation:

Tuy nhiên, mẹ của Shoun thì buồn, thấy con mình bị cười chê. Cuối cùng bà nói với Shoun: “Mẹ nghĩ là mẹ sẽ thành ni cô. Mẹ cũng có thể ăn chay được.” Bà thành ni cô, và mẹ con nghiên cứu chung với nhau. His mother, however, was hurt to see the others laugh at her son. Finally she told Shoun: “I think I will become a nun. I can be a vegaterian too.” She did, and they studied together.

PowerPoint Presentation:

Shoun yêu nhạc và là nhạc sĩ giỏi về đàn hạc, Mẹ shoun cũng chơi đàn hạc. Những đêm trăng tròn hai mẹ con chơi đàn với nhau. Shoun was fond of music and was a master of the harp, which his mother also played. On full-moon nights they used to play together.

PowerPoint Presentation:

Có một đêm một cô gái trẻ đi ngang nhà và nghe nhạc. Cảm xúc quá, cô bèn mời Shoun đến nhà cô đêm hôm sau và đánh đàn. Shoun đồng ‎ý. One night a young lady passed by their house and heard music. Deeply touched, she invited Shoun to visit her the next evening and play. He accepted the invitation.

PowerPoint Presentation:

Vài ngày sau Shoun gặp lại cô ấy ngoài phố và cám ơn lòng hiếu khách của cô. Mọi người cười chê, vì Shoun đã đến nhà một cô gái làng chơi. A few days later he met the young lady on the street and thanked her for her hospitality. Others laughed at him. He had visited the house of a woman of the streets.

PowerPoint Presentation:

Ngày nọ Shoun đi thuyết giảng ở một chùa xa. Vài tháng sau ông trở về nhà và biết mẹ vừa chết. Các bạn không biết tìm ông ở đâu, nên tang lễ đã bắt đầu. One day Shoun left for a distant temple to deliver a lecture. A few months afterwards he returned home to find his mother dead. Friends had not known where to reach him, so the funeral was then in progress.

PowerPoint Presentation:

Shoun bước lên, dùng gậy gõ vào quan tài. “Mẹ, con đã về đây,” ông nói. “Mẹ mừng con đã về,” ông trả lời thế cho mẹ. “Vâng, con cũng mừng,” Shoun trả lời. Rồi ông nói v ới mọi người quanh ông: “Lễ tang đã xong. Các bạn có thể hỏa táng.” Shoun walked up and hit the coffin with his staff. “Mother, your son has returned,” he said. “I am glad to see you have returned, son,” he answered for his mother. “Yes, I am glad too,” Shoun responded. Then he announced to the people about him: “The funeral ceremony is over. You may bury the body.”

PowerPoint Presentation:

Khi Shoun đã rất già, ông biết ngày cuối đã gần kề. Một buổi sáng, ông gọi các đệ tử lại quanh ông, nói cho họ biết ông sẽ ra đi vào lúc trưa. When Shoun was old he knew his end was approaching. He asked his disciples to gather around him in the morning, telling them he was going to pass on at noon.

PowerPoint Presentation:

Thắp nhang trước ảnh mẹ và thầy cũ, ông viết một bài thơ: Năm mươi sáu năm gắng sống tử tế Đi đường tôi trong thế giới này Giờ mưa đã ngừng, mây đã hết Trời trong xanh một mảnh trăng đầy Burning incense before the picture of his mother and his old teacher, he wrote a poem: For fifty-six years I lived as best I could, Making my way in this world. Now the rain has ended, the clouds are clearing, The blue sky has a full moon.

PowerPoint Presentation:

Các đệ tử đứng quanh ông, tụng kinh, và Shoun ra đi khi kinh còn đang tụng. His disciples gathered about him, reciting a sutra, and Shoun passed on during the invocation.

PowerPoint Presentation:

Bình • Chăm sóc mẹ tử tế, từ thế xác lẫn tinh thần, đó không phải là Thiền sao? • Người yêu mẹ luôn kính trọng phụ nữ, kể cả gái làng chơi. • Trong ta có cha mẹ và tất cả tổ tiên ta, cho nên ta nói cũng là mẹ nói, mẹ nói cũng là ta nói. • Cho đến ngày cuối đời, vẫn không quên mẹ và thầy. Annotation • Taking care of mother well, both her body and her spirit, is that not Zen? • One who loves mother always respects women, even women of the streets. • In us, our parents and our ancestors reside. Thus, our voice is our mother’s voice, and our mother’s voice is our voice. • Remember mother and teacher till the end of life.

PowerPoint Presentation:

• Đến ngày cuối đời, Shoun mới xác nhận là mình đã giác ngộ: “Giờ mưa đã ngừng, mây đã hết, trời trong xanh môt mảnh trăng đầy.” Còn sống là tiến trình giác ngộ vẫn tiếp tục? (Trần Đình Hoành dịch và bình) • Shoun affirmed that he was enlightened only on the last day of his life: “Now the rain has ended, the clouds are clearing, the blue sky has a full moon.” As long as we are still alive, the enlightening process keeps on? (Trần Đình Hoành annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 16 – “Không Xa Phật Vị” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help