PPT1 Waterexperimenten L1-L2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

WaterexperimentenWaterexperiments : 

WaterexperimentenWaterexperiments 1e graad - juf Vanessa 1st level – Ms. Vanessa

Drijven en zinken : 

Drijven en zinken Materiaal: Bak gevuld met water, glazen potje met deksel Proces: Vooraf bespreken we de begrippen drijven en zinken. We gaan rond de bak staan en ik laat het potje zien. We beschrijven samen het potje (dit heeft een deksel). Wat zou er in het potje zitten? Vooraf mogen de kinderen raden of het zal drijven of zinken. Het potje wordt voorzichtig in het water gelegd. Het drijft. We doen nu net hetzelfde met het potje, maar we halen het deksel eraf. Nu zinkt het. Floating and sinking Material:Bassin filled with water, glass jar with lid Process:We discuss the concepts of floating and sinking beforehand. We stand around the bassin, and show the jar. We describe the jar together (which has a lid). What could there be in the jar? The children may guess whether it will sink or float.The jar is placed gently into the water. It floats. We are now doing the same thing with the jarwithout the lid. This time, it sinks.We discuss how this happened. (The air in the jar)

Verdampen : 

Verdampen Materiaal: 2 potjes die met evenveel water gevuld zijn. (aangeduid met een streep) Het ene potje wordt afgedekt met aluminiumfolie. Proces: 2 kinderen vullen de potjes netjes tot aan de streep met water. Voordien hebben we a.d.h.v. een verhaal de kringloop van het water uitgelegd. Om hen te verduidelijken wat verdampen is, doen we dit proefje. 1 potje wordt afgedekt. De beide potjes worden netjes naast mekaar op de vensterbank gezet.   1 week later: het water uit het potje zonder deksel gaat weg (verdampt) 2 weken later: een nog groter verschil.   Conclusie: de aluminiumfolie houdt de waterdruppels die verdampen tegen en zo komt het opnieuw in het potje terecht. Bij het andere potje kan het water weg en vormt het uiteindelijk nieuwe wolken. (Steeds terugkomende cyclus)

Slide 8: 

Evaporate Material:      2 jars filled with the same amount of water. (Marked with a stripe)      One jar is covered with aluminium foil. Process:      2 children fill the jars neatly up to the mark with water. Earlier, we told a story to explain the water cycle. To explain what vaporizing is, we do this experiment.      1 jar is covered. Both pots are placed neatly beside each other on the windowsill.      1 week later: the water from the jar without lid disappears (evaporates)      2 weeks later: an even bigger difference.      Conclusion: The foil holds back the drops of water that evaporate and thus stay in the jar. In the other pot, the water escapes and eventually forms new clouds. (Recurrent cycle)

Slide 10: 

Op een werkblad van de kringloop van het water, kleuren ze het water.

authorStream Live Help