PPT1 Waterexperimenten K1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

WaterexperimentenWaterexperiments : 

WaterexperimentenWaterexperiments kleuterklas – juf Karine kindergarten – Ms. Karine 2,5 – 4 jarigen Age 2,5 – 4

Drijven en zinken : 

Drijven en zinken Materiaal: Watertafel, kurken, keien, plastieken auto’s, houten blokjes, notenschelpen Proces: Vul de watertafel met water… We laten verschillende materialen in het water vallen en ontdekken wat ze doen: drijven of zinken   Floating and sinking Materials: Bassin filled with water, cork, clay, plastic cars, wooden cubes, nutshells Process: Fill the bassin with water.. Drop the materials in the water and discover what they do: sink or float

Slide 7: 

Zand slorpt water op Materiaal: Zandtafel, zand, kleine schepjes, gieter met water Proces: We maken het zand in de zandtafel plat en maken met een klein schepje putjes in het zand; vervolgens gieten we met een gieter het putje vol met water. De kleuters merken op dat het water na korte tijd verdwenen is. Ze gaan op zoek naar het water onder de zandtafel… Ze constateren dat zand water opslorpt. Materials: Sand table, sand, small shovels, watering-can filled with water Process: Flatten the sand and make little wells in the sand, then pour water in the wells. The toddlers notice that the water disappears soon. They look for the water under the table.. The conclude that sand absorbs water.

Slide 12: 

BELLEN BLAZEN Materiaal: Vloeibare zeep, watertafel, rietjes Proces: Vul de watertafel met water, voeg vloeibare zeep toe en laat de kleuters bellen blazen met de rietjes. De kleuters ervaren dat er grote en kleine zeepbellen ontstaan.   Materials: Liquid soap, bassin with water, straws Process: Fill the bassin with water, add the soap en let the toddlers blow bubbles with the straws. The toddlers notice that small as well as big bubbles appear.

authorStream Live Help