Belgium Our school

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

WATER 0VERALWater, water, everywhere, nor any drop to drink : 

WATER 0VERALWater, water, everywhere, nor any drop to drink Comeniuspartner België - Belgium GO! basisschool De Schorre -Primary school De Schorre Sint-Amands

Slide 2: 

Hallo, Wanneer je onze schooldomein binnentreedt, ziet het er zo uit… Hello, When you enter our school domain, it looks like this…

Slide 3: 

Onze kleuters en hun gebouw: K1: juf Karine K2 + K3: juf Chantal + juf Winnie Ook nog ondersteuning van zorg- en GOK-leerkrachten. Our children from the nursery school and their building:K1: Miss KarineK2 + K3: Miss Chantal + Miss Winnie

Slide 4: 

De lagere school en hun afdeling: L1: juf Vanessa L2: juf Kris L3 + L5: juf Leen L4: juf Erika L6: juf Cindy Leermeesters katholieke en islamitische godsdienst, zedenleer GOK-leerkracht: juf Nicole Primary school and building:L1: Miss VanessaL2: Miss KrisL3 + L5: Miss LeenL4: Miss ErikaL6: Miss CindyCatholic and Islamic religion teachers, ethicsGOK-teacher: Miss Nicole

Slide 5: 

Aan het hoofd van onze school: Directeur Katleen Michiels Zij ondersteunt en begeleidt het hele Comenius-project. Met het hele schoolteam kunnen we dan aan de slag! Our headteacher: Katleen Michiels She is the coordinator of the Comenius-project. With the entire school can we get to work!

Slide 6: 

Eerste kleuterklas: ‘Handen wassen’Techniek: water schilderen met verf, kindje en kraan inkleuren met kleurpotlood Kindergarten: 'Wash hands'Technique: painting water with paint, baby and crane color with color pencils

Slide 7: 

Tweede kleuterklas: ‘Goudvis in het water’Techniek: waterbellen blazen met verf, goudvis scheuren en plakken met oranje zijdepapier. Second kindergarten “Goldfish in the waterTechnique: blowing waterbubbles with paint, cracks and paste goldfish with orange slices of silkpaper.

Slide 8: 

Derde kleuterklas: ‘Vrije tekenopdracht rond water’Techniek: tekenen met waskrijtkindergarten: "Free sign contract for water 'Technique: drawing with crayons

Slide 9: 

1ste graad: ‘De zee en het strand’ Techniek: De zee schilderen met blauwe verf, de boten maken van papier, het strand met zand en plakken met schelpen. First grade: "The sea and the beach 'Technique: The sea painted with blue paint, make paper boats, beach with sand and stick with shells.

Slide 11: 

2de graad: ‘Vissen in de zee’ Techniek: Sjablonen van vissen maken, zand inkleuren met krijt of knip- en plakvissen Second grade: "Fish in the Sea 'Technique: Make fish templates, color sand with crayons or cut and paste fish

Slide 13: 

3de graad: ‘Vrije opdracht rond water’ Techniek: Allerlei verschillende materialen gebruiken3rd grade: "Free project on water 'Technique: Miscellaneous materials used

Slide 14: 

Groetjes vanuit België! Greetings from Belgium!

authorStream Live Help