Water in rituals and traditions Belgium

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Water : 

Water Rituals and traditions

Slide 6: 

Water in het hindoeïsme Water in het boeddhisme

Slide 7: 

Water overspoelt gelovigen van allerlei religies. Reinigend, inspirerend, als symbool voor zuiverheid en cohesie. Er wordt geloofd in water!

Slide 11: 

De Koran schenkt ook aandacht aan de vraag hoe mensen dienen om te gaan met water. Aangezien het om een geschenk van God aan de mens gaat, is het evident dat deze vitale grondstof moet gedeeld worden, dwz dat het niet mag gemonopoliseerd worden, of onthouden worden aan de arme of de zwakke. "En deel hun mee dat het water tussen hen verdeeld moet worden. Elke portie om te drinken op zijn beurt". Het is geen wonder dat, vóór de moderne materiële civilisatie, publieke hamams of badhuizen en de aanleg van publieke fonteinen met drinkbaar water tot een vast gegeven werden in de moslimsteden. Behalve een verbod op monopolisering, is er ook een verbod op verspilling ervan: het water wordt door God "met mate" neergezonden: "Eet en drinkt, maar wees niet verkwistend; Hij bemint de verkwisters niet".

authorStream Live Help