19132094-Pengenalan-UndangUndang-Jenayah-Islam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PENGENALAN : 

UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM PENGENALAN Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Konsep Jenayah : 

Takrif Bahasa: Istilah: Umum: tindakan salah beri mudarat hukuman di dunia Khusus: tindakan yang diharamkan & ditegah libat 5 perkara asas hukuman hudud, qisas & ta`zir Konsep Jenayah Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

..Konsep Jenayah : 

Istilah yang berkaitan Jinayah: berkaitan nyawa & tubuh badan Jarimah: selain nyawa & tubuh badan Kesalahan & Maksiat: tindakan langgar perkara agama – adat & peraturan tertentu – tiada peruntukan khusus hukuman ..Konsep Jenayah Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

..konsep jenayah : 

Subjek penjagaan dan perlindungan: Agama Nafs Akal Maruah & keturunan Hartabenda ..konsep jenayah Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Slide 5: 

Ada Peruntukan Nas Peruntukan Undang-Undang Tindakan Salah Perbuatan Tinggalan Penyebab Niat Al-Idrak Al-Ikhtiyar Rukun / Unsur Jenayah Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

..unsur jenayah.. cth : 

..unsur jenayah.. cth Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Objektif dan Matlamat : 

Objektif dan Matlamat OBJEKTIF: Lindung masyarakat Cegah jenayah Balasan setimpal Pulih penjenayah Didik masyarakat MATLAMAT: Aman dunia Aman akhirat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Keistimewaan Undang-undang Jenayah Islam : 

Keistimewaan Undang-undang Jenayah Islam Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Keistimewaan Undang-undang Jenayah Islam : 

Keistimewaan Undang-undang Jenayah Islam Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Kategori Jenayah Islam : 

Kategori Jenayah Islam Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Slide 11: 

Boleh dibuat dari pelbagai aspek yang berbeza. Dalam undang-undang jenayah kebiasaannya pembahagian yang popular berasaskan berat ringan kesalahan iaitu merujuk hak siapa yang diceroboh, samada hak Allah atau hak hamba. Maka ia terbahagi: i. Jenayah Hududii. Jenayah Qisas dan Diyatiii. Jenayah Ta`zir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir : 

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir Takrif Hudud: Keseksaan yang telah ditetapkan bentuk dan kadar hukumannya oleh syarak bagi menjaga hak Allah (hak awam) dan hak hamba tetapi hak Allah yg lebih dominan . Qisas: Keseksaan atau hukuman yang sama terhadap penjenayah dengan jenayah yang dilakukan . Takzir: Keseksaan atau hukuman bagi kesalahan selain dari hudud, qisas dan diyat . Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir : 

Skop Kesalahan: Hudud: Kesalahan yang melibatkan hak Allah dan juga hak hamba dan hak Allah yang lebih dominan. Jumlahnya hanya beberapa bentuk kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak sahaja . Qisas: Kesalahan yang melibatkan hak hamba atau individu tetapi hak individu yang lebih dominan dan jumlahnya hanya beberapa bentuk kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak sahaja Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

…samb : 

…samb Takzir: Kesalahan yang melibatkan sama ada hak Allah atau hak individu dan skopnya amat luas, terserah kepada manusia atau pemerintah untuk menentukannya bergantung kepada kemaslahatan mereka. Ia menjadi jenayah takzir apabila pemerintah memperuntukkan dengan hukuman tertentu bagi sesuatu tindakan Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir : 

Bentuk Kesalahan: Hudud: Zina - Qazaf (tuduhan fitnah zina) - Sariqah (curi) – Hirabah (Rompakan / membuat kerosakan) - Shurb (minum arak) – Bughah (memerangi pemerintah) – Murtad (Keluar Islam) . Majoriti fuqaha menetapkan hanya tujuh kesalahan tersebut sahaja. Namun, ada fuqaha yang tidak mengkategorikan bughah dan murtad dalam hudud. Qisas: Bunuh dan mencedera. Takzir: Selain hudud dan qisas. Keluasan kepada qadhi/pemerintah untuk tentukannya. Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir : 

Bentuk dan Kadar  Hukuman Hudud: Ditetapkan oleh syarak.Setiap satu kesalahannya telah ditetapkan oleh syarak.Perinciannya pada bahagian Hudud . Qisas: Ditetapkan oleh syarak.Setiap satu kesalahannya telah ditetapkan oleh syarak . Takzir: Keluasan  kepada qadi atau pemerintah.Bentuk-bentuk hukuman yang biasa dikenakan dibincangkan pada bahagian Ta`zir Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir : 

Keanjalan Hudud: Tetap tidak berubah.  Tidak ada kemaafan setelah dibawa ke pengadilan. Qisas: Tetap tidak berubah.  Namun ada ruang kemaafan oleh mangsa. Takzir: Anjal. Berdasarkan ketetapan dan kehendak pemerintah. Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas & Ta`zir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

HUDUD : 

HUDUD Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Keseksaan yang telah ditetapkan bentuk dan kadar hukumannya oleh syarak bagi menjaga hak Allah   dan juga hak hamba. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Ciri-ciri : 

Ciri-ciri Hak Allah yang lebih dominan. Hukuman yang diperuntukkan adalah tetap dan tidak berubah. Manusia tidak ada hak untnk mengubah atau menukarnya. Tidak ada ruang perdamaian, kemaafan atau syuf`ah setelah kes dibawa ke pengadilan. Pelaksanaan hukuman mesti dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Tidak boleh oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu dlm masyarakat. Hukuman dilaksanakan serentak bagi kesalahan yang berulang tetapi belum disabitkan. Kaedah pembuktian terkeluar dari kaedah umum . Tiada ganti rugi bagi kerosakan/kebinasaan  pada penjenayah akibat pelaksanaan hukuman . Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Jenis  Jenayah Hudud : 

Jenis  Jenayah Hudud Zina Qazaf Minum Arak Curi Hirabah Bughah Murtad Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

ZINA : 

ZINA Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Takrif "Persetubuhan  haram yang sengaja  antara lelaki dan perempuan tanpa sebarang syubhah“ Rukun: Persetubuhan haram Niat sengaja Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Pensyariatan Jenayah Zina : 

Pensyariatan Jenayah Zina al-Quran: al-Nur 24: 2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِين Maksudnya:Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Slide 25: 

Dalil dari ayat yang telah dimansukhkan bacaannya tetapi tidak hukumnya: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالا مِنْ اللَّهِ Maksudnya:Lelaki tua dan perempuan tua (yang telah berkahwin) apabila kedua-duanya berzina maka rejamlah mereka sebagai pembalasan daripada Allah. . Pensyariatan Jenayah Zina Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Pensyariatan Jenayah Zina : 

b) al-Sunah خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ  Maksudnya:Ambillah daripadaku, sesungguhnya Allah telah menentukan bagi mereka jalan, dara dengan teruna (apabila berzina) seratus kali sebatan dan buang daerah selama setahun. Manakala yang sudah berkahwin dengan mereka yang sudah berkahwin (apabila berzina) sebatlah seratus kali dan kemudian rejamlah. Pensyariatan Jenayah Zina Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis : 

Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis Persetubuhan Pada Dubur (Liwat) Ijma’: dosa besar Khilaf: dikategorikan zina atau tidak kerana Allah tidak jelaskan hukumannya. Jumhur: liwat = zina Hanifah: liwat ≠ zina / liwat = maksiat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis : 

Persetubuhan Pada Dubur (Liwat): Hukuman Liwat = Zina Shafieyah: Had (sebat, buang daerah) Malikiyah, Shafieyah (2), Hanabilah, Ahmad: Bunuh keduanya, muhsan @ tidak. Cara: i. rejam = zina ii. Bunuh dengan pedang liwat ≠ zina Hanifah: takzir Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis : 

Persetubuhan Pada Dubur Isteri Ahmad, Yusuf, Muhammad: zina pada asalnya + syubhah. Shafie: suami tiada takzir: melainkan buat kali ke2 Persetubuhan Dengan Mayat Hanifah, Shafieyah (1), Ahmad: bukan zina / tiada had Shafieyah (2), Ahmad (2): zina bila dia bukan suami isteri / had. Maliki: zina / takzir Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis : 

Persetubuhan Dengan Haiwan Hanifah, Malik, Ahmad (1), Shafie (1): bukan zina / takzir Ahmad (2), Shafie (2): zina / bunuh secara mutlak Persetubuhan Dengan Kanak-kanak / Orang Gila: Shafieyah, Ahmad (1), Malik: had Hanifah: Had bila kanak2 itu sesuai disetubuhi. Rukun 1: Persetubuhan Haram: Jenis-jenis Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun Ke-2: Qasad (niat jahat) : 

Rukun Ke-2: Qasad (niat jahat) Melakukan kesalahan dengan sengaja / akal waras / tahu perbuatan itu haram. Kalau tidak tahu keharamannya: tiada hukuman. Kalau dalam negara Islam: alasan tidak tahu tidak diterima. Sengaja: mukallaf / berakal / baligh / tidak terpaksa / tahu keharamannya. Kanak-kanak tidak kena hukuman. Ibu bapa yg kena ta’dib. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian : 

Cara Pembuktian Iqrar (pengakuan) pengakuan daripada penzina sendiri bahawa dia melakukan zina Shahadah (penyaksian) melalui keterangan atau kenyataan saksi yang menyaksikan perkara tersebut- 4 orang lelaki Qarinah (tanda-tanda ) tanda-tanda yang boleh menjadi petunjuk berlakunya perbuatan zina Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian – Iqrar : 

Cara Pembuktian – Iqrar Syarat orang yg buat pengakuan Syarat yang disepakati: Mukallaf Menerangkan tentang hakikat mana zina Syarat yang tidak disepakati Boleh bertutur Tidak diselangi masa yang lama dari tarikh kejadian jenayah Mengulangi pengakuan sebanayak 4 kali Pengakuan tidak dinafikan oleh pasangan Di hadapan hakim Tidak menarik balik pengakuan. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian – Saksi : 

Cara Pembuktian – Saksi Syarat UMUM yang disepakati dan tidak disepakati Baligh Berakal Tidak pelupa / tidak dungu Boleh bertutur Boleh melihat Adil Islam Tiada halangan syarak Tidak berseteru tohmahan Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian – Saksi : 

Cara Pembuktian – Saksi Syarat KHUSUS yang disepakati 4 orang saksi Keterangan saksi meyakinkan qadhi Syarat KHUSUS tidak disepakati: Saksi lelaki Saksi melihat sendiri jenayah zina Keterangan saksi tidak diselangi masa yang lama Dibuat di hadapan hakim Keterangan saksi tidak berbeza Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian – Qarinah : 

Cara Pembuktian – Qarinah Perkara yang menunjukkan wujudnya perbuatan atau menunjukkan suatu perbuatan sama ada melalui perkataan atau indikasi. Ibn Qayyim: hudud boleh dibuktikan dengan qarinah. Maliki: ambil kira qarinah utk sabitkan hukuman. Jumhur: tidak terima. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Ghair muhsan: 100 kali sebatan dan dibuang daerah selama setahun. Muhsan :    Direjam dengan batu sampai mati. -Sabit menerusi ayat al-Quran yg telah dimansukhkan bacaan tetapi hukumnya kekal.Maksud muhsan di sini ialah mereka yg sudah berkahwin dan telah merasai persetubuhan dari perkahwinan. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pelaksanaan : 

Cara Pelaksanaan Muhsan Dilaksanakan secara terbuka Hukuman dilaksanakan tanpa melihat kepada keadaan cuaca dan diri atau kesihatan penjenayah Ghair muhsan Sebahagian fuqaha berpendapat ia perlu dilaksanakan secara terbuka tertakluk kepada keadaan cuaca dan kesihatan penjenayah Sebatan dilakukan secara sederhana iaitu dalam keadaan menyakitkan tetapi tidak dengan maksud melukakan yang memudaratkan Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

QAZAF : 

QAZAF Tuduhan Fitnah Zina Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Bahasa: Lontaran. Sama ada secara hissi (contoh: lontar batu) atau maknawi (contoh: lontar fitnah). Istilah: Melempar tuduhan zina atau penafian nasab terhadap seseorang yang baik. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Pensyariatan : 

Pensyariatan Hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Dalil:  al-Quran: al-Nur 24: 4 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُون Maksudnya: Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang yang fasik. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

..Pensyariatan : 

..Pensyariatan Hadis riwayat al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun : 

Rukun 1. Tuduhan Iaitu tuduhan zina atau penafian nasab terhadap seseorang- tanpa bukti iaitu 4 org saksi lelaki. 2. Qazif Penuduh:  - mukallaf - bukan ashal (ibu ayah ke atas) kepada maqzuf (mangsa tuduhan) - tidak dipaksa 3. Maqzuf Orang yang kena tuduh:-Muhsan: baligh, berakal, Muslim, iffah (suci dari perbuatan zina sebelumnya) 4. Niat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian : 

Iqrar (Pengakuan) Iaitu pengakuan penuduh. Boleh sabit dengan sekali pengakuan sahaja. Shahadah (Kesaksian) Keterangan saksi; 2 orang saksi lelaki. Sumpah Sama ada sumpah dari qazif (yamin) atau maqzuf (yamin mardudah). Keengganan bersumpah (nukul) setelah dituntut oleh pihak lawan apabila tidak ada bukti lain lagi boleh mensabitkan atau menggugurkan had qazaf.Syafie terima cara ini. Malik dan Ahmad tidak terima. Cara Pembuktian Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Maddi: 80 kali sebatan Adabiyah: tidak diterima kesaksian. Dihukum fasiq selagi mereka belum bertaubat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Keadaan Yang Menggugurkan Had Qazaf : 

Keadaan Yang Menggugurkan Had Qazaf Saksi bagi pihak maqzuf menarik balik kesaksian mereka terhadap qazif. Maqzuf mengaku melakukan zina. Maqzuf menolak keterangan saksinya sendiri. Kelayakan saksi terbatal sebelum pembalasan terhadap qazif dilaksanakan. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

SHURB : 

SHURB Meminum Arak Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Bahasa:  Khamr bererti penutup. Iaitu minuman yang boleh menutup akal fikiran manusia. Istilah: Meminum minuman yang memabukkan. al-Khamr: Hanafi: air peraman anggur yang jernih selepas menggelegak dan berbuih Lain-lain mazhab: setiap cairan yang memabukkan. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

PENSYARIATAN : 

PENSYARIATAN Hukumnya adalah haram dan berdosa. Dalil: al-Quran: al-Maidah 5: 90 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون Maksudnya:Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

PENSYARIATAN : 

Hadis:  Ibn Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ Maksudnya:Setiap benda yang memabukkan adalah al-khamr dan setiap al-khamr adalah haram. (Riwayat  Muslim)     Riwayat Ahmad: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ Maksudnya:Barangsiapa meminum Khamr hendaklah disebat. PENSYARIATAN Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun : 

Rukun Perbuatan Minum Iaitu perbuatan memasukkan cecair minuman melalui halkum. Terkeluar bukan cecair Terkeluar bukan melalui halkum Sama ada sedikit @ banyak, mabuk @ tidak  Peminum: mukallaf  2. Niat sengaja Qasad jahat dengan wujudnya al-idrak wa al-ikhtiyar (pengetahuan) terhadap pengharaman arak. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian : 

Cara Pembuktian Iqrar. Iaitu pengakuan peminum. Boleh sabit dengan sekali pengakuan sahaja. Shahadah. Keterangan saksi; 2 org saksi lelaki. Qarinah. Iaitu bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan minum arak seperti bau mulut, keadaan mabuk dan muntah arak. Sebahagian ulama menerimanya sebagai salah satu pembuktian sebahagiannya pula termasuk Syafie tidak menerima. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Berlaku perbezaan. Mazhab Syafie dan satu riwayat Imam Ahmad: 40 kali sebat. Pelaksanaan oleh Umar 80 kali iaitu bakinya 40 adalah sebagai takzir. Mazhab Hanafi, Maliki: 80 kali. Berdasarkan pelaksanaan Umar dan tidak diingkari kalangan sahabat. Begitu juga Rasulullah sendiri pernah memukul 40 kali dengan menggunakan kedua belah kasutnya. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

SARIQAH : 

SARIQAH Mencuri Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif & Rukun : 

Takrif & Rukun Takrif: Mengambil harta milik orang lain secara diam dan sembunyi. Rukun: a) Mengambil  secara sembunyi b) Barang yang diambil adalah harta c) Harta milik orang lain d) Niat sengaja Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Pensyariatan : 

Pensyariatan Hukumnya adalah haram dan berdosaDalil:   al-Quran: al-Maidah 5: 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ َ Maksudnya:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Cara Pembuktian : 

Cara Pembuktian Iqrar: Iaitu pengakuan pencuri. Boleh sabit dengan sekali pengakuan sahaja. Pencuri benar-benar faham terhadap pengertian dan perbuatan mencuri. Shahadah: Keterangan saksi; 2 orang saksi lelaki. Sumpah  mardud: Sekiranya pembuktian tidak dapat disabitkan dengan dua cara di atas, maka  pihak kena curi boleh minta tertuduh bersumpah. Sekiranya enggan (nukul), pihak kena curi boleh bersumpah iaitu dikenali sebagai al-Yamin al-Mardudah. Keadaan ini menunjukkan pihak pendakwa (kena curi) berkeyakinan penuh. Syafie terima tetapi sebahagian ulama tolak. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman 1. Hukuman fizikal: potong anggota tangan dan kaki. 2. Hukuman Material: Memulangkan harta curi atau menggantikannya. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Prosedur bagi kesalahan yg berulang berlaku perbezaan: Syafie: dan Maliki: Tangan Kanan (kesalahan pertama), kemudian kaki kiri (kesalahan kedua), tangan kiri (kesalahan ke-3), Kaki kanan (kesalahan ke-4), penjara hingga mati atau bertaubat (yang berikutnya). Abu Hanifah: Tangan kanan - Kaki kiri - penjara sehingga mati atau bertaubat. Kadar tangan yang dipotong: di bahagian sendi mengikut jumhur. . Hukuman Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

HIRABAH : 

HIRABAH Merompak / Melakukan Kerosakan Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Tindakan keluar sama ada secara individu atau berkumpulan utk merampas atau merompak atau menyamun harta dengan menggunakan kekerasan dlm keadaan mangsa sukar mendapat pertolongan. Shafie: zahirkan diri / mengambil harta / membunuh / meankutkan dgn kekerasan / tiada pertolongan bagi mangsa. Maliki: menakutkan orang dalam perjalanan / menganmbil harta @ tidak / tidak mampu mendapat pertolongan. Zahiri: menyerang orang di perjalanan / menakutkan / membunuh / mengambil harta / merogol. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Dalil : 

Dalil Al-Quran: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh (kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang (kalau mereka merampas sahaja), atau dibuang negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum). Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Berlaku Hirabah : 

Berlaku Hirabah Berkumpulan atau bersendirian. Bersenjata atau dengan kekuatan sendiri. Hanifah / Ahmad : perlu ada senjata Maliki / Shafie / Zahiri : minima kekuatan sendiri. Siapa penjenayah Hirabah? Maliki / Hanifah / Ahmad / Zahiri: yg terlibat secara langsung / penyebab / pakatan membantu Shafie: secara langsung / membantu tidak melakukan tidak dikira Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun : 

Rukun a) Tindakan keluar utk melakukan rompakan Empat bentuk perbuatan dalam hirabah: 1. Mengganggu dan menakut-nakutkan awam. 2. Mengambil harta secara kekerasan (rompak). 3. Merompak dan membunuh. 4. Membunuh tetapi tidak sempat merompak. Kesemuanya itu adalah tindakan hirabah, tetapi lain darjahnya yang akan lain pula hukumannya. b) Perompak dan Mangsa rompakan c) Niat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Syarat Pensabitan Hukuman Had : 

Syarat Pensabitan Hukuman Had PENJENAYAH: Hanafi: lelaki / wanita lemah /Tiada hubungan mahram / bukan kanak2 dan gila/ Jumhur: tidak gugur had kalau di dalam kumpulannya ada kanak2 / gila / keluarga Mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kumpulan kecil yang menentangnya. Kalau tidak: hanyalah satu rampasan hak / peragut; dikenakan hukuman takzir. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Syarat Pensabitan Hukuman Had : 

MANGSA: Muslim, kafir zimmi. Kafir harbi dan musta’man tidak dilindungi hartanya (syubhah). Mangsa pemilik harta yang sah. Harta curi: tidak wajib dikenakan had. Syarat Pensabitan Hukuman Had Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Syarat Pensabitan Hukuman Had : 

HARTA: Bernilai, terpelihara, bukan milik penjenayah, berada di tempat simpanan, cukup nisab. Hanifah dan Shafie: Sama konsep dengan mencuri. Ahmad: cukup nisab hanya perlu pada seorang sahaja utk sabitkan keseluruhan kumpulan. Malik: tiada had nisab. Syarat Pensabitan Hukuman Had Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Syarat Pensabitan Hukuman Had : 

TEMPAT: Hanifah: dalam negara Islam, negara harb tiada had. Malik / Shafie / Ahmad : negara Islam & harb. Hanifah: syaratkan tempat jauh dari penduduk. Hanifah : Tempat bandar: malam& siang perlu senjata. Tanpa senjata pada siang hari: bukan hirabah. Malik / Shafie / Hanabilah : tidak bezakan tempat. Syarat: mangsa terhalang dari mendapat pertolongan. Hanifah: jarak: boleh qasar solat. Syarat Pensabitan Hukuman Had Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Syarat Pensabitan Hukuman Had : 

Keterangan saksi @ pengakuan penjenayah. Bukti saksi: dua orang (terdiri daripada penjenayah atau mangsa) Dibuat di hadapan qadhi. Hanabilah dan Abu Yusuf: pengakuan dua kali. Syarat Pensabitan Hukuman Had Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

أَوْ : Pendapat 1: pemerintah boleh buat pilihan. Pendapat 2: jumhur: bertujuan utk mempelbagaikan hukuman. Ditentukan mengikut kadar jenayah yg dilakukan. Hukuman Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman al-Nafyu: definisi: Hanafiyyah: tahanan penjara Malikiyah: buang dari negeri lain dan dipenjarakan sehingga ternyata taubatnya. Shafiiyah: diletakkan dalam tahanan. Ahmad: memencilkan dirinya dan tiada perlindungan. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Salib: Jumhur: wajib salib Waktu hukuman: Hanifah / Yusuf / Malik: disalib ketika hidup dan dibunuh. Syafie / Ahmad : dibunuh terlebih dahulu. Tempoh: Hanifah / Shafie : 3 hari. Ahmad : tiada had masa, orang perlu tahu. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Taubat : 

Taubat Taubat tidak beri kesan kecuali sebelum ditangkap. Hukuman qisas bagi bunuh dan cedera adalah kekal. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Sifat Hukuman : 

Sifat Hukuman Hak Allah yang tulen / tiada kemaafan Harta yang dirampas perlu dipulangkan kepada yg berhak. Kalau harta sudah binasa: Hanafiyah tidak perlu. Maliki / Shafie / Hanbali : kena had & pulangkan harta. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Perkara Membatalkan Hukuman : 

Perkara Membatalkan Hukuman Mangsa berbohong. Penjenayah menarik balik pengukuhan. Penyaksian bohong. Pertukaran hak milik. Harta jadi milik penjenayah. Penjenayah bertaubat sebelum ditangkap. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

MURTAD : 

MURTAD Keluar Dari Islam Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Murtad : 

Murtad TAKRIF Tindakan keluar dari agama Islam. RUKUN a) Tindakan keluar dari agama Boleh berlaku sama ada melalui: 1. Perbuatan ataupun tinggalan: Mengingkari hukum yang wajib atau haram. Menghina Islam. 2. Perkataan: Seperti Mengatakan Allah Tiada. 3. Iktikad: seperti Percaya ada lagi tuhan selain Allah b) Niat  Tindakan tersebut disengajakan dan Imam Syafie menambah perlu bersekali dengan niat untuk kufur Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Dalil : 

Dalil al-Quran: al-Baqarah 2: 217 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون Maksud: Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya). Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Dalil : 

Sunah: Dari Ikrimah berkata bahawa Ibn Abbas berkata bahawa Nabi bersabda: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه Maksud: Sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. (Riwayat al-Nasa`i) Dalil Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Terdapat  tiga jenis hukuman: Hukuman Asal: Hukuman bunuh. Hukuman Ganti (dikenakan apabila hukum asal digugurkan kerana telah bertaubat dan kembali kepada Islam atau wujud unsur syubhah): Penjara, Denda, Sebat dan sebagainya. Hukuman Sampingan: Selain dibunuh hartanya tidak boleh diwarisi. Diserahkan kepada Bait al-Mal. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

BUGHAH : 

BUGHAH Memerangi Pemerintah Islam Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Bughah : 

Bughah Takrif: البغى : iaitu menuntut sesuatu. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ Maksud: Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari/tuntut" Menuntut sesuatu yang tidak seharusnya dengan kekerasan. Pemberontakan dan penentangan terhadap pemerintah/ kerajaan  yang adil dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Dalil : 

Dalil al-Quran (al-Hujurat 49: 9): وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Maksudnya: Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Sekiranya mereka telah kembali, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Rukun : 

Rukun a) Perbuatan menderhaka Menentang arahan dan perintah kerajaan yang tidak bertentangan dengan syarak. Atau enggan melaksanakan tanggungjawab yang ditetapkan, atau menubuhkan organisasi untuk menggulingkan kerajaan. Pemerintah tersebut mestilah seorang yang adil, tidak fasiq. Contoh: Puak al-Haruriyyah semasa perang Jamal dan Siffin. Tidak setuju dengan Ali b) Penggunaan kekuatan dan kekerasan Kekerasan tersebut dapat menimbulkan huru-hara. c) Niat Jahat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hukuman : 

Hukuman Terlebih dahulu perlu nasihat dan berbincang tentang tuntutan mereka Hukuman yang berupaya menghalang dan mematahkan tindakan tersebut, sehingga mereka tunduk. Boleh sampai tahap memerangi - bunuh. Jika dalam pemberontakan itu berlaku kesalahan-kesalahan lain seperti bunuh, mencedera, rogol maka ia dikenakan mengikut jenayah khusus tersebut. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

TACZIR : 

TACZIR Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Erti: penolakan, pencegahan, pertolongan لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang Hukuman yang tidak ditentukan bentuk kesalahan dan kadar hukuman. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Pengenalan : 

Pengenalan Jenayah yg tidak diketahui hukumnya; diserahkan kepada pemerintah. Perbezaan antara ta’zir dgn had dan Qisas: Syariat tidak beri kebebasan kepada qadhi dalam memilih hukuman. Takzir (hak Allah): wajib laksana tetapi boleh beri keampunan. Takzir (hak manusia): terpulang kepada empunya hak, mahu memaafkan atau tidak. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Jenis Kesalahan : 

Jenis Kesalahan Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Perbuatan maksiat yg tidak diperuntukkan hukuman (had, qisas, kafarah). Melibatkan haq Allah: buka puasa ramadhan di siang hari, makan riba dll. Melibatkan haq manusia: pecah amanah, rasuah dll. Terdapat maksiat yg tidak dikenakan takzir & terdapat perbuatan bukan maksiat yg boleh dikenakan takzir. Ijma’ ulama: meninggalkan perbuatan wajib adalah perbuatan maksiat, wajib takzir: cth: meninggalkan solat sehingga habis waktu. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Perbuatan harus + mafsadah: menjadi haram; berasaskan Sad al-Zara’i: dikenakan takzir. Tidak dikenakan hukuman takzir kpd pelaku maksiat: cth: melakukan perbuatan sendiri. Sehubungan itu, jarimah lebih besar skopnya daripada maksiat. Ini kerana jarimah termasuk perbuatan yang tidak dianggap maksiat. Tetapi boleh dikenakan hukuman takzir untuk kemaslahatan umum. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takrif : 

Takrif Takzir tidak dinyatakan dalam nas syarak. Diserahkan kepada budibicara qadhi utk tentukan kadar. Pemerintah diberi kuasa untuk menggubal undang-undang. Pemerintah wajib juga melaksanakan hukum Islam lain spt hudud dan bersifat adil. Hukuman takzir memenuhi syarat: Bagi menjaga kemaslahatan yang ditetapkan oleh Islam, bukan kepentingan hawa nafsu. Hukuman dapat menolak keburukan dan kemudaratan. Munasabah dan setimpal dgn perbuatan jeanyah. Persamaan dan adil di antara manusia. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hak Allah & Takzir : 

Hak Allah & Takzir Hak Allah wujud pada semua hukuman hudud yg gugur dengan sebab syubhah. Cth: suami isteri bersatu setelah ditalaq tiga. Perkahwinan batal, tetapi tak boleh had sebab syubhah. Tetapi ada takzir. Hukuman takzir sebagai hak Allah: rasuah, riba, akad kontrak yang diharamkan syarak, saksi palsu, meninggalkan perkara fardhu, berkelakuan fasiq, penaja bid’ah, penaja maksiat, peniaga arak, menipu barang dagangan dll. Takzir juga utk mereka yang mengabaikan kewajipan agama. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Hak Manusia & Takzir : 

Hak Manusia & Takzir Cth: membunuh secara sengaja: bayar diyat + takzir. Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takzir : 

Perbuatan haram yang dikenakan hukuman takzir: Perbuatan yang diperuntukkan hukuman had, tetapi tidak boleh dikenakan kerana tidak cukup syarat. Perbuatan yang diperuntukkan hukuman had, tetapi tidak boleh dikenakan kerana ada syubhah. Perbuatan yang tidak diperuntukkan hukuman had. Takzir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Takzir : 

Jenis-jenis hukuman: Tubuh badan (bunuh, sebat, dera) Sekatan kebebasan (penjara, lokap dan buang daerah atau negeri) Harta (denda) Berbagai bentuk dll Kadar takzir: berbeza-beza. Terserah pada budi bicara pemerintah . Tidak boleh melebihi hukuman had bagi kesalahan perbuatan maksiat. Takzir Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Sebat : 

Hanifah: tak lebih 39 kali sebatan. Shafie: 20 (hamba), 40 (merdeka), 10 kali. Hambali: takzir tidak melebihi minimum hukuman had. Ibn Taimiyah: mengikut mashlahah dan kadar jenayah. Tidak boleh melampaui hukuman had. Sebat Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Bunuh : 

Konsep bunuh sebagai hukuman. Harus membunuh penjenayah melakukan perbuatan jenayah sejenis berulangkali. (siyasi) Maliki: bunuh bagi tali barut kafir. Shafie: bunuh bagi penaja bid’ah dan peliwat. Hanbali: bunuh bagi peminum awak kali ke-4. Bunuh Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

Harta : 

Khilaf: 1. tidak harus 2. Ibn Taimiyyah / Ibn Qayyim: harus berdasarkan mazhab Malik, Ahmad dan qaul dlm Shafie. Hanafiyah: Qadhi boleh menahan harta penjenayah sehingga mencegahnya dari melakukan jenayah. Harta Hakcipta Terpelihara. www.al-adib.net. Boleh disebar untuk tujuan dakwah dan ilmu.

authorStream Live Help