Ravnovesje sil

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ravnovesje sil: 

Ravnovesje sil

Slide2: 

Katere sile delujejo na Miha in kje imajo prijemališče? teža, sila rolke na Miha

Slide3: 

Katere sile delujejo na Miha in kje imajo prijemališče? teža, sila rolke na Miha, sila nahrbtnika

Slide4: 

Telo miruje ali se premo in enakomerno giblje, če je vsota vseh sil, ki delujejo nanj enaka nič. Pogoj za ravnovesje. 1. Newtonow zakon

Slide5: 

Katere sile delujejo na telo? teža zaboja Fg teža Fg teža kapljice Fg

Slide6: 

Sila 1. ploščice na 2. Kolikšna je, v katero smer deluje Sila 3. ploščice na 2. Pogoj za ravnovesje 2. ploščice Z besedo: Sila 1. ploščice je nasprotno enaka Vsoti sile teže in sile 3. ploščice. Katere sile delujejo na 2. ploščico? 3: teža, prva ploščica, 3. ploščica Velikosti Z matematičnimi znaki: F1 = - (Fg + F3) Fg F1 F3 Teža 2. ploščice

authorStream Live Help