Uporaba socialnih omrežji za etwinning in pouku

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Uporaba socialnih omrežji za etwinning in pouku

Comments

Presentation Transcript

Uporaba socialnih omrežij pri pouku:

Uporaba socialnih omrežij pri pouku eTwinning forumi , blogi , Learning labs, Groups Facebook , Twitter , LinkedIn Zapišite svoje mnenje: http ://twinspace.etwinning.net/1503/pages/page/15616

Twitter:

Twitter @ [ afna ] poimenovanje (oseba bo obveščena o n ašem sporočilu) # [ hashtag ] označevalec (uporabimo, ko objavljamo ali iščemo določeno besedno zvezo) 284 million monthly active users 500 million Tweets are sent per day 80% of Twitter active users are on mobi le Vir: www.twitter.com

Forum v iskalniku partnerjev (Poišči partnerje):

Forum v iskalniku partnerjev (Poišči partnerje)

Izobraževalni dogodki (Learning Events):

Izobraževalni dogodki ( Learning Events )

eTwinning Skupine (Groups):

eTwinning Skupine ( Groups ) Forumi

Forum v spletni učilnici (na TwinSpace):

Forum v spletni učilnici (na TwinSpace )

Facebook:

Facebook

Hvala za pozornost! Vprašanja? :

Hvala za pozornost! Vprašanja? e- mail : tatjana.gulic@guest.arnes.si FB: tatjanagulic Twitter: @ tatjanagulic

authorStream Live Help